Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Podnikateľské poradenstvo Výroba kovov a kovových výrobkov Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Prieskum trhu Demolácie a zemné práce bez použitia trhavín Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Demontážne a demolačné práce technologických celkov, strojov a zariadení Montážne a konštruktérske práce ...

Krajčírstvo Sprostredkovateľská činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Školiteľská činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Odevná výroba Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie dodávky stavebných prác Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a ...

Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinami, alko- holickými a nealkoholickými nápojmi, ovocím a zeleninou, tabakom a tabakovými výrobkami, fajčiarskymi potrebami, tex-tilom, odevami, obuvou, textilnou a koženou galantériou, potrebami a zariadeniami pre domácnosť, kultúrnymi zariade- niami, novinami, časopismi, knihami, papierom a ...

Výroba pilařská a impregnace dřeva Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.

Pneuservis Skladovanie Baliace činnosti Čistenie interiérov Predaj motorových vozidiel Prevádzkovanie atoumývarne Sprostredkovateľská činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ...

Výroba a predaj kompostu Čistiace a upratovacie práce Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o zeleň Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie Nákladná cestná doprava vozidlami do ...