Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Sprostredkovanie obchodu a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov Prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti ...

Prieskum trhu Finančný leasing Spracovanie údajov Zásielkový predaj Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie cukrárne Prenájom motorových vozidiel Maloobchod s použitým tovarom Zhotovovanie webových stránok Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v ...

Stolárstvo Zámočníctvo Reklamné činnosti Demolácia a zemné práce Skleníkové hospodárstvo Čistenie uličných vpustí Prevádzkovanie verejných WC Čistiace a upratovacie služby Cintorínske a pohrebné služby Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Údržba a rozširovanie verejného osvetlenia Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Podnikanie v ...

Leasingová činnosť Pohostinská činnosť Čistiace a upratovacie práce Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Recyklácia kovového odpadu a šrotu Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prípravné práce k realizácii ...

Predaj na trhoch Predaj stavebnín Zásielkový predaj maloobchod s odevami maloobchod s textilom Pomocné stavebné práce Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba transportného betónu Maloobchod so zmiešaným tovarom Maloobchod s obuvou a koženým tovarom Výroba stavebných tvárnic, plotových dielov, dlažby Spracovanie ...

Montáž sadrokartónu Vedenie motorových vozidiel Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Pílčické práce, zvoz dreva a úprava zelene Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Výroba výrobkov z plastov Reklamná a propagačná činnosť Skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj elektronických zariadení a súčiastok Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomických, organizačných a ...

Kuriérske služby Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Realizácia a údržba sadových úprav,údržba zelene,terénne úpravy Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Reklamné činnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom automobilov a hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie Prevádzkovanie verejných WC Poskytovanie služieb lesnou technikou Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien dodávateľským ...

Obšívanie kobercov Výroba kŕmnych zmesí Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb v rybárstve Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Pokládka hotových podláh z PVC, koberce, laminát Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie ...

Demolácia a zemné práce Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Pílenie hobľovanie a impregnovanie dreva Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prevádzkovanie športových zariadení Prenájom hnuteľných vecí (mimo zbraní) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien dodávateľským spôsobom Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Preprava odpadov Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom

Tepelnoizolačné práce Výroba klzných ložísk Výroba pracovných odevov Údržba plechových a živicových striech Konfekčná výroba, zákazkové krajčírstvo Výkup - následný predaj druhotných surovín Výroba pracovných odevov, pracovných a ochranných pomôcok Nákup a predaj tovaru mimo jedov,žieravín,výrobkov zo zlata Obchodná činnosť v rámci voľných ...

Piliarska drevovýroba Oprava motorových vozidiel Výroba biopalív a drevených brikiet Služby vodiča cestnej motorovej dopravy Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľných živností Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí ...

Reklamné a marketingové služby Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Ubytovanie v súkromí, iné ubytovacie možnosti Demolácie, búracie práce a stavebné práce pomocné Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnymi odpadmi Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - 1 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K - 1 Meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd Vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou Vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou ...

Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním ...

Klampiarstvo Kuriérske služby Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Oprava a kontrola požiarnych ...

Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Vedenie motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Predaj nápojov na priamu konzumáciu Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Požičovňa áut a prívesných vozíkov Recyklovanie nekovového odpadu a ...

Sprostredkovanie obchodu Zber, nákup a predaj papiera Reklamná a propagačná činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom športových potrieb a zariadení Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Organizovanie kultúrnych, ...

Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Demolácie a búracie práce Prípravné práce pre stavby Maliarske a natieračské práce Práce so stavebnými mechanizmami Sprostredkovanie v oblasti dopravy Kancelárske a sekretárske služby Výroba stavebných prvkov z betónu Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti Predaj ojazdených motorových ...