Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Prenájom hnuteľných vecí Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a stavebníctva. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba a predaj hnojív Prenájom hnuteľných vecí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Sprostredkovateľská činnosť v ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho ...

Reklamná činnosť. Upratovacie služby. Služby videokamerou. Fotografické služby. Pohostinská činnosť. Servis počítačových sietí. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Organizovanie kurzov, školení a seminárov. Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom. Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia. Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Chov vybraných druhov zvierat. Prenájom motorových vozidiel. Čistenie kanalizačných systémov. Diagnostika kanalizačných potrubí. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Výroba bioenzýmov, biohumusu a výluhov. Prevádzkovanie colného skladu - skladovanie. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a ...

Zámočníctvo Zemné a výkopové práce Maliarske a natieračské práce Vykonávanie kúrenárskych prác Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Obstarávanie služieb spojených s výkonom ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Triedy objektov: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu ...

Pohostinská činnosť. Prenájom hnuteľných vecí. Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Vykonávanie jednod.stavieb a poddodávok pre uvedené stavby. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem zvlášť nebezpečných odpadov. Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a bleskozvo- dov dodávateľským spösobom do 1000 V v objektoch triedy ...

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Odevná výroba Finančný leasing Fotografické služby Faktoring ...

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Zlievarenská činnosť - zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Úprava a rozvod vody Výkon činnosti stavbyvedúceho Vykonávanie zámočníckych prác Sprostredkovanie obchodu a služieb Výkon činnosti stavebného dozoru Výroba dopravných značiek z kovu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba dopravných značiek z plastov Búracie práce bez použitia výbušnín Oprava ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v ...

Staviteľ. Pohostinská činnosť Čistenie komunikácií. Výkopové a zemné práce. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie mimoškolskej ...

Výroba hnojív na prírodnej báze Poradenská činnosť v oblasti energetiky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na ...

Skladovanie Výroba biopalív Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné ...