Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Skládka Chocovice s.r.o. nakládání s odpady
Již od svého vzniku v roce 1996 se společnost Skládka Chocovice s.r.o. zabývá nakládáním s odpady a skládkováním odpadů. Postupně jsme naši činnost rozšířili i o zpracování biologicky rozložitelných odpadů, kompostováním. Výkopové zeminy jsou upravovány do podoby vhodné pro provádění terénních úprav, stavební odpady zpracovávány do ...
Gaudium Industrialis s.r.o.
Společnost Gaudium Industrialis s.r.o. patří mezi významné poskytovatele služeb jako je sorting, rework, kompletace, montáže či demontáže pro elektrotechnický, automobilový a strojírenský průmysl. Dále poskytujeme služby v oblasti vstřikování plastů, zpracování technického plastového odpadu či skladování. Naleznete nás na adrese Potoční 193, ...
Společnost SUAS - skládková, s.r.o. provozuje skládku komunálního odpadu v blízkosti obce Vřesová. Zabýváme se přepravou a likvidací odpadů, včetně nebezpečných odpadů. Odstraňujeme komunální odpad, průmyslový odpad, stavební odpady, odpady azbestu. Půjčujeme velkoobjemové kontejnery. Patříme k největším skládkám v Karlovarském kraji. Skládka ...

Firma Miroslav Opava nabízí profesionální služby v oboru zemních prací a nákladní autodopravy. Mezi naše další činnosti patří demolice budov, úklid sněhu, recyklace suti i prodej písku a kameniva. Naši provozovnu najdete v Mariánských Lázních. Zemní práce: - výkopy, bagrování - práce bagrem - těžba zeminy - čištění rybníků. Nákladní ...

Společnost AVE CZ je jednou z největších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. Na území České republiky působí od roku 1993. Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří: - svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu - ...

Společnost MARENT DEMOLICE s.r.o. jak již napovídá její název poskytuje služby v oblasti demolic, recyklací, třídění a také zemních prací. Provádíme demolice průmyslových areálů, městských budov, výškových staveb a ostatních stavebních konstrukcí. Dále disponujeme širokým sortimentem vybavení pro recyklace a třídění stavebních sutí, betonu, ...

Společnost LB spol.s r.o. poskytuje svým zákazníkům širokou škálu služeb. Do naše portfolia patří zemní práce, výkopy základů, demolice, těžba nerostů a také třídění a recyklace stavebních hmot. Sídlíme na adrese Mezirolí 110, Nová Role, okres Karlovy Vary. Stavební práce, činnost, služby: - zemní práce - výkopy základů - terénní úpravy - ...

Činnost: - třídění separovaného odpadu - depolymerizace odpadních plastů Výroba: - stavebních směsí z odpadu

Ekologická likvidace autovraků. Likvidace elektroodpadu.

Služby: - revize plynových zařízení

Služby: -výkup šrotu a barevných kovů -vlastní odvoz včetně nakládky -likvidace ocelových celků -sběr, výkup kovového odpadu -velkoobjemový, nebezpečný odpad -výkup autobaterií -likvidace autovraků. Sběrný dvůr: -objemný odpad -nebezpečný odpad -bioodpad -sběr papíru, skla a plastu.

Zpracování a likvidace ojetých pneumatik a pryžového odpadu. Pronájem nemovitostí. Recyklace ojetých pneumatik, pryžového odpadu: -pneumatiky na osobní, nákladní vozidla, traktory, motocykly, zemní stroje, technická pryž, dopravníkové pásy, odřezky, pryžový odpad.

Pronájem: -kontejnery. Svoz, likvidace a výkup: -průmyslové a živnostenské odpady. Výkup a prodej: -europalety. Skartace dokumentů. Vážení silničních vozidel. Pronájem: - skladovací haly. Provozovna: - Aš, Studentská 2886

Recyklace druhotných surovin: -papír -textil. Výroba, e-shop, velkoobchod: -nosné pásy pro asfaltování -lepenka -surová hadrová, ROOFING FELT, Rohfilzpappe -surová střešní -prokládací. Výkup sběrového papíru. Skartace písemných dokumentů.

Recyklace, zpracování, odvoz, likvidace: - stavební odpady - stavební suť - odpad ze stavebních demolicí.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: - rozbory stávající situace v odpad. hospodářství - příprava konceptů odpadového hospodářství - návrh systémů a manipulace s odpady - technologie nakládání s odpady - třídění odpadů - spalování komunálních odpadů - spalování nebezpečných odpadů - skládkování - využití skládkového plynu - studie ...

Stavební práce - bourací práce technologických zařízení se zaměřením na znovuvyužití odpadů - demolice stavebních objektů, - práce nakladače UNC, LOCUST (kladivo), - řezání ocelových konstrukcí - zemní práce - lešení - instalace i možnost pronájmu. Recyklace odpadů. Nákladní automobilová doprava.

Výkup, zpracování: - železný šrot - barevné neželezné kovy - papír

Činnost: - likvidace technologických celků, kovových konstrukcí, hal - výkup nepotřebných skladových zásob

Služby: -ekologická likvidace autovraků Prodej: -použité náhadní díly

Nákup, výkup, zpracování: - kovového odpadu, kovový odpad, kovošrotu, kovového šrotu.

Recyklace plastů. Prodej: -drť -regranulát. Laboratoř: -testování, -analýza, -měření. Provozovna: Žalmanov č.p. 82 364 71 Bochov

Správa a údržba domů. Stavební firma. Zpracování odpadu.

Velkoobchod a maloobchod, prodej: - elektronické součástky, doplňky a spojový materiál. Ekologická recyklace elektrických materiálů a materiálů s obsahem drahých kovů.

Pneuservis: -prodej pneumatik -přezutí a vyvažování. Prodej a servis: -autoskla -autofolie -autobaterie -likvidace starých autobaterií