Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Technické a organizačné zabezpečovanie výstav Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Prenájom strojov,prístrojov, nástrojov a zariadení: stavebného, dopravného, drevoobrábacieho, kovoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích a demolačných strojov a zariadení Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Podnikateľské ...

Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Prieskum trhu a verejnej mienky Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prevádzkovanie športových zariadení Čistiace a ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie poštových služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Činnosť organizačných poradcov Povrchová úprava brám plameňom a brúsením Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočnícke práce Realitná kancelária Faktoring a forfaiting Správa nehnuteľností Prenájom nehnuteľností Demolácie a zemné práce Poskytovanie vážnych služieb Finančný a operatívny leasing Veľkoobchod s uvedeným tovarom Sprostredkovanie obchodu a služieb Poradenská činnosť v oblasti strojárstva Dodávka a montáž ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Prípravné práce k realizácii stavby Osadzovanie a údržba dopravného ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vedenie účtovníctva Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva Upratovacie a čistiace práce Vykonávanie odťahovej služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prevádzkovanie športových zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Prípravné práce k realizácii stavby Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Úprava nerastov, ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Prenájom strojov a zariadení Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Kopírovacie a rozmnožovacie služby Opravy a montáž určených meradiel Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Zber dát, spracovanie dát a súvisiace ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Pohostinská činnosť Chemické analýzy ( informatívne ) Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu ...

Sprostredkovanie služieb prieskumných, monitorovaných projekčných, dodávateľských a finančných služieb pri združovaní prostriedkov a služieb nevyhradených bankám v oblasti výstavby a financovania ekologických diel a sprostredkovanie v oblasti rekonštrukcií a sanácii ekologických stavieb Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného ...

Baliaca činnosť Sprostredkovateľská činnosť Výroba biologických substancií Výroba kozmetických prípravkov Obchodná činnosť v uvedenej oblasti Výroba hotových kŕmnych zmesí pre zvieratá Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výskum a vývoj biologických substancií a zariadení k ich výrobe Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Skladovanie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovanie obchodu Ambulantný predaj, predaj na trhoch Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu

Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Čistenie budov Lakovnícke práce Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Prenájom chemických WC Prevádzkovanie autoumyvárky Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Nákup a predaj úžitkovej vody Oprava výtlkov obaľovacou drvou Výroba a oprava zberných nádob Čistenie kanalizačných vpustí Čistenie kanalizačných ...

Sprostredkovanie dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností zber,nákup,triedenie,regenerácia ropného odpadu a predaj re-generátu k ...

Stavebno-montážné práce,zámočnícké práce Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom sanitárná inštalácia,tesárské,lešenárské, pokrývačské práce

Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prípravné práce k realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Ubytovacie služby bez poskytovania ...