Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
- - odtahová služba do 3,5t - vyprošťování vozidel - hydraulická ruka - - hydraulická ruka nosnost 3,5t Ekologická likvidace autovraků

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ DEMOLICE,LIKVIDACE ODPADŮ

Likvidace strojních součástí Likvidace strojních součástí Zámečnické práce

Zpracování plastů - vstřikování - vyfukování Zpracování - průmyslový odpad PE, PP Výroba - folie (COEX)

Nakládání s nebezpečnými odpady

Zneškodnění odpadů nebezpečný biologický odpad Restaurace

Odvoz a likvidace - odpadní vody a fekálie Odvoz a likvidace - odpadní vody a fekálie Odvoz a likvidace - odpadní vody a fekálie

-Velkoobchod a maloobchod -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Zprostředkování obchodu a služeb -Výroba a zpracování ...

Kominictví -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Pronájem a půjčování věcí movitých

-Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Poskytování technických služeb -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

-Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) -Pronájem a půjčování věcí movitých -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Kominictví -Správa a údržba nemovitostí

-Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Pronájem a půjčování věcí movitých -Velkoobchod a maloobchod -Výroba strojů a zařízení Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

-Velkoobchod a maloobchod -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím -Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy -Maloobchod se smíšeným zbožím -Velkoobchod -Specializovaný maloobchod -Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů -Maloobchod tabákovými ...

-Zprostředkování služeb -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí -Zprostředkování obchodu -Přípravné práce pro stavby -Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost -Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Klempířství a oprava karoserií Pokrývačství, ...