Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. Už několik let zabezpečujeme svým zákazníkům kompletní nakládání s odpady. Od A po Z se staráme jak o likvidaci nebezpečných i jiných odpadů, tak o veškeré papírování a komunikaci s úřady. Naším cílem je udržet si nejvyšší kvalitu služeb k plné spokojenosti zákazníka. Podnikání v ...

Prvotní naší činností je výkup druhotných surovin a likvidace technologických celků. V dnešní době jsme naší činnost rozšířili o další činnosti - ekologická likvidace vozidel, stavební činnost, kontejnerová autodoprava a úklid prostor v Libereckém kraji. Úklid prostor - provádíme pro fyzické osoby i pro firmy Ekologická likvidace ...

Recyklace, zpracování: - odpadů vzniklých z produkce automobilového průmyslu - textilní odpady.

Kácení a prořezy stromů v městské aglomeraci Likvidace černých skládek - likvidace komunálního odpadu Demoliční práce Zemní práce Lesnické práce

Vytěžování a recyklace elektronických a kovových odpadů Odborné demontáže různých technologických celků Přeprava a ekologická likvidace vybraných druhů nebezpečných odpadů Poradenská činnost Obchodováním s vyřazenou vojenskou technikou a různými skladovými zásobami

Klientům nabízíme služby v následujících oblastech: STAVEBNÍ PRÁCE A ŘEMESLA * Návrhy, výroba a výstavba zahradních pergol * Výroba nábytku z lamina na zakázku * Zpracování návrhu interiérů a 3D simulací * Zhotovení obkladů a dlažeb * Sádrokartonářské práce a výstavba suchých staveb * Výstavba a revize elektrických vedení * Likvidace a ...

Ekologická likvidace vozidel a autovraků zdarma, možnost odtahu autovraků zdarma, prodej použitých náhradních autodílů. Výkup vozidel včetně jejich odhlášení. Liberecký, Ústecký, Středočeský kraj, Praha.

Demoliční práce, demolice a likvidace: - budovy, objekty - ocelové konstrukce - strojní zařízení malých i velkých rozsahů. Likvidace odpadů.

Provádění zemních prací se zaměřením na demolice. Služby: - kontejnerové - přistavení, odvoz - likvidaci odpadu - zemní práce - bagry, nakladače, .. - dopravu materiálu - auto s rukou - drcení odpadu, suti - reciklace

Činnost: - zemní práce - drcení a třídění kameniva - likvidace ekologických zátěží - recyklace vozovek za studena na místě - zlepšování vlastností zemin pomocí hydraulických pojiv - výroba studených asfaltových a jiných směsí v mobilním míchacím centru - recyklace vozovek za horka na místě - frézování povrchů vozovek - pokládka ...

PROVOZ: - závod na energetické využití odpadů - tuhý komunální odpad - odpad z podniků a živností charakteru komunálního odpadu - skartace materiálu - likvidace komunálního a jemu podobného živnostenského odpadu DODÁVKA: - elektrická energie - teplo PROVÁDÍ: - provoz závodu na energetické využití odpadů

Provádime: - likvidace včetně nebezpečných odpadů - demolice - čištění skladových nádrží na TTO, LTO, MN - montáže a demontáže ocelových konstrukcí a jiných ocelových zařízení - kontejnerová doprava - přeprava kyselin pomocí cisteren - zemní práce - potápěčské práce - čištění stavidel, ventilů - oprava, demontáže továrních ...

Likvidace olejových odpadů. provozovna Stráž pod Ralskem Pod vinicí ppč. 1078

Recyklace elektrospotřebičů: -Elektroodpad od firem -Elektrozařízení z domácností Zneškodnění chladiv. Recyklace vícesložkového odpadu.

Služby: Přistavení kontejneru na odpad. Odvoz kontejneru s odpadem. Likvidace odpadů. Přeprava materiálu na paletách. Přeprava písku, štěrku, kameniva, recyklátu, zeminy a td.

Služby: - výroba tepla - výroba elektřiny - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - vodoinstalatérství, topenářství - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW - vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Výstavba, rekonstrukce: - průmyslové objekty - rodinné domy na klíč - kanalizace - inženýrské sítě - komunikace - ekologické stavby - demolice - dřevostavby - zemní práce - výkopy Realizace: - oplocení - zpevněné plochy průmyslových a rodinných domů - údržba zahrady Služby: - vyklízení objektů - úklid po ...

Poradenská činnost: - tepelná ekologická izolace. Výroba: - izolace (drcený POLYSTYRÉN - STYROBALL) - celulózová izolace TEMPILAN - akustická izolace INTELAN - zdravotně nezávadná, ekologická - tepelné omítky - stavební systém AMOS. Výroba, prodej: - aplikační stroje. Zpracování odpadů: - papír - polystyrén.

Zpracování a šrotování kovů, nákup a prodej odpadu kovů.

Služby: - manipulace, přeprava a likvidace zvláštních a nebezpečných odpadů. - analýzy vzorků - manipulace s chemickými látkami - rozbory vody

Provádí: - recyklace odpadů - likvidace odpadů - materiálové využití odpadů.

Komplexní řešení v oboru recyklace vyřazených chladicích zařízení a ostatního elektrošrotu ( OEEZ ).

Firma ČÍMA odpady nabízí v Libereckém kraji komplexní služby v odpadovém hospodářství. VYVÁŽENÍ: - septiky, žumpy, jímky, fekálie, lapače ropných látek PRÁCE: - oprava kanalizačních přípojek a jímek - čištění kanalizace tlakovými vozy, ( krtek ) - tukové jímky, lapoly SLUŽBY: - doprava písku, štěrku, betonu - odvoz odpadů - zimní ...

Průmyslové čištění: - plochy a budovy, světlíky a klimatizace - lakovny, komplexní servis (vodní hospodářství, filtrace vzduchu) Termické čištění (odstranění laků a jiných nečistot): - díly pro lakovny a elektroprůmysl - části strojů a zařízení Recyklace průmyslových výrobků z plastů: - drcení - granulování, barvení Odpadové ...