Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Spracovanie a tvorba projektov pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ a iných dotačných možností v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Prieskum trhu; Priemyselné čistenie; Podnikateľské ...

Administratívne služby Prenájom dopravných prostriedkov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie Kúpa tovaru za ...

Recyklácia odpadov Marketing a management Vedenie účtovníctva Diskotekárska činnosť Podnikateľské poradenstvo Reklamné a propagačné služby Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Nakladania s odpadmi mimo nebezpečných Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Organizovanie kultúrnych, spoločenských a ...

Vedenie účtovníctva Výroba stavebných hmôt Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Recyklovanie nekovového odpadu a zbytkov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť obchodu, výroby a služieb v rozsahu ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Reklamné a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Predaj a servis zdravotníckej techniky v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v ...

Asanačný podnik Výroba hotových krmív Veľkoobchod so surovými kožkami a kožami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Sprostr.obch.poľ.základ.surovín,živ.zvier.,text.sur.a polot. Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami Prenájom hnuteľných vecí - strojov, zariadení a ...

Zemné a výkopové práce Čistenie potrubia a kanalizácie, krtkovanie Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (mimo nebezpečných odpadov) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba hotových jedál a polotovarov Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním ...

Úprava zelene Zváračské práce Prenájom automobilov Prenájom tovaru osobnej potreby Čistenie potrubia a kanalizácie Údržba a monitoring kanalizačného potrubia Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Pomocné práce na stavbe, zemné a výkopové práce Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /mimo nebezpečného odpadu/ Kúpa tovaru na ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na ...

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Maloobchod so stavebným materiálom Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Stavebné cenárstvo Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby Čistenie kanalizačných systémov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Administratívne služby Prípravné práce ...

Zámočníctvo Komisionálny predaj Inžinierska činnosť Vedenie účtovnej evidencie Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Maloobchodný predaj pohonných hmôt Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Sanačné,dekontaminačné a rekultivačné práce Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Administratívne služby Činnosť vodohospodára Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych ...

Kompostovanie Čistiace práce Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Spracovanie druhotných surovín Úprava odpadov /biodegradácia/ Reklamné a marketingové služby Správa bytového /nebytového fondu Prevádzkovanie športových zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-II.; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...