Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Vedenie účtovníctva Výroba stavebných hmôt Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Recyklovanie nekovového odpadu a zbytkov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť obchodu, výroby a služieb v rozsahu ...