Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Maloobchod so stavebným materiálom Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Stavebné cenárstvo Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby Čistenie kanalizačných systémov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Administratívne služby Prípravné práce ...