Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Naše společnost se zabývá výstavbou, rekonstrukcemi a opravami silnic, mostů, kruhových objezdů, hřišť a cyklostezek. Také se zabýváme výrobou živičných a betonových směsí. Dále nabízíme silniční dopravu pro přepravu nákladů, hlavně nadměrných a recyklaci stavebních surovin.

ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Člen Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Práce: -stavební, zemní, výkopové -instalatérské, elektro -topenářské -recyklace stavebních odpadů -autoservis -prodej recyklátů, písků, kameniva -drcení, třídění -demolice -přeprava stavebních strojů -vodohospodářské ...

Recyklace kovového odpadu: - výkup - zpracování - prodej nerezového odpadu.

Služby: - svoz a likvidace komunálního a živnostenského odpadu - likvidace černých skládek na Plzeňsku - práce hydraulickou rukou s drapákem - odvoz a likvidace stavebních sutí - odvoz a likvidace objemného odpadu - pořádání svozových dnů ( pro obce) pro nebezpečné, i ostatní složky, komunálního odpadu - dovoz stavebních materiálů, ...

Výkup železa, barevných kovů, papíru či slitiny má ve své nabídce firma HOLUB - KOVOŠROT s.r.o. Dále také provozujeme sběrnu druhotných surovin a provádíme ekologickou likvidaci autovraků. Na základě dlouholetých zkušeností se řadíme mezi jedny z nejdůležitějších zpracovatelů barevných kovů a kovošrotu na území Klatovska. Sídlíme na adrese ...

Zajišťuje provoz a servis vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, provádí projekty, dodávky a realizace vodohospodářských staveb. Nabízí zpracování pasportů a provozních řádů, zajišťění povolení k odběru podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod, rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři, odvoz a likvidaci kalu ze ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Likvidace - odlučovače tuků Vybírání lapačů tuků a odvoz k likvidaci

Komerční spisovna, služby: - skenování dokumentů - skladování dokumentů - skartace

Práce, služby: - topenářské - plynařské - vodoinstalační - výstavba plynovodů, vodovodů, kanalizací - zemní práce - zemní protlaky do průměru 130 mm - jádrové vrtání diamantovou technikou - čerpání, vývoz a likvidace fekálií z jímek, septiků, žump - autodoprava

Autoservis, autoopravna (rychloservis): -brzdy, výfuky, řemeny -autoelektrika -zabezpečovací systemy. Servis manipulační techniky. Likvidace odpadů.

Služby: - skládka odpadů - ekologická likvidace odpadů - svoz komunálního odpadu - poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství - prodej odpadových nádob Skládka Černošín: tel.: 374 616 996, 601 340 995 Skládka Kladruby: tel.: 374 631 720, 601 267 157

Kovošrot, výkup, zpracování, prodeje: - železný šrot - barevné kovy

Výroba netkaných textilií, recyklace, prodej.

Služby: -sběr, svoz, likvidace odpadů. -svoz separovaného odpadu. -skartace dokumentů.

Služby: -kamionová autodoprava: -vnitrostátní, mezinárodní. Oprava, servis: -nákladních vozidel. -pneuservis. Prodej: -náhradní díly pro osobní, nákladní automobily. Služby: -likvidace autovraků.

Výkup: -železo -barevné kovy. Třídění, zpracování: -kovový odpad. Demolice ocelových konstrukcí a zařízení. Vlastní kontejnerový servis. Dodávky ocelové vsázky pro hutě a slévárny.

Pátrací činnost, detektivní služby Ochrana majetku a osob Odvoz a likvidace - odpady č.190809 z lapačů tuků v jídelnách, školách, školkách, restauracích, vývařovnách a.t.p. - nebezpečné odpady - lapače ropných splavenin ekologické poradenství Výstavba jednoduchých a drobných staveb Výstavba - pozemní stavby, inženýrské ...

Výkup: - elektrošrotu - železného šrotu - barevných kovů - drahých kovů Demolice, likvidace a demontáže technologií, zpracování elektroodpadu, ekologická likvidace odpadu a autovraků, skartace písemností. Autodoprava.

Služby: -výkup a prodej železného šrotu a barevných kovů -prodej hutního materiálu -likvidace technologií -likvidace autovraků -výkup olověných autobaterií.

Výkup a likvidace kovového odpadu, ekologická likvidace autovraků, pneuservis (provozovna Seč), přistavování kontejnerů.

Zpracování a výkup: -kabely -plasty -barevné kovy -elektromotory -chladiče -akumulátory -jističe -stykače -počítače aj. Výroba, prodej: -plastové regranuláty -polyethylenové pytle na odpad.

Výroba, servis: -elektronika. Recyklace elektroodpadu: -svoz, demontáž elektrických a elektronických spotřebičů -třídění surovin vzniklých při demontáži.

EKOLOGIE: -sběr odpadů -využívání odpadů -odstraňování odpadů -přeprava odpadů. SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ: -čištění průmyslových odpadních vod* -čištění a rekonstrukce průmyslových jímek -ekonomické studie v oblasti životního prostředí -poradenská činnost.