Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Služby: -sběr, svoz, likvidace odpadů. -svoz separovaného odpadu. -skartace dokumentů.

Výkup: -železo -barevné kovy. Třídění, zpracování: -kovový odpad. Demolice ocelových konstrukcí a zařízení. Vlastní kontejnerový servis. Dodávky ocelové vsázky pro hutě a slévárny.

Zpracování a výkup: -kabely -plasty -barevné kovy -elektromotory -chladiče -akumulátory -jističe -stykače -počítače aj. Výroba, prodej: -plastové regranuláty -polyethylenové pytle na odpad.

Prodej: -plastové drtě a regranuláty. Zpracování a drcení plastů: -lisování plastů popřípadě drcení plastového odpadu na zakázku. Výkup: -odpadové plasty -drtě -regranuláty.

Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009. Zemní práce: -kanalizační přípojky -výkopové práce. Zednické práce: -zednické práce všeho druhu. Čištění a údržba tukových lapolů: -vybírání, odvoz a likvidace tuků z tukových lapolů, zbytky jídel. Čištění a údržba komunikací: -pokládání zámkové dlažby -řezání asfaltu. Čištění a ...

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -Velkoobchod a maloobchod -Zprostředkování obchodu a služeb -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -Ubytovací služby -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a ...