Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Kovoobrábanie Zámočníctvo Oprava karosérií Vedenie účtovníctva Správa nehnuteľností Oprava pracovných strojov Zakladanie verejnej zelene Skladovanie a uskladňovanie Upratovacie a čistiace služby Prevádzkovanie pohrebnej služby Obkladanie stien suchým spôsobom Zber a spracovanie druhotných surovín Údržba a aranžovanie mestskej ...

Prenájom strojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými) Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom strojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce k realizácii stavby Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...

Murárstvo Izolatérstvo Čistiace práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Maliarske, natieračské a tapetárske práce Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom ...

Výroba kompostu Sklenárske práce Upratovacie práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Administratívne práce Výroba tovaru z plastov Činnosť účtovných poradcov Maliarske a natieračské práce Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Obkladanie stien a stropov suchým spôsobom Vykonávanie ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v predajni lahôdok a v ...

Výstavba ekologických stavieb Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie občianskych a bytových stavieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Kopírovacie práce Obchodné poradenstvo Faktoring a forfaiting Porez a impregnácia dreva Prípravne práce pre stavby Testovanie, meranie, analýzy Čistiace a upratovacie služby Výroba krmív a krmných zmesí Kancelárske a sekretárske služby Organizovanie športových súťaží Zváranie kovov - zváračské práce Činnosť informačných ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prípravné práce pre stavbu Demolácia, zemné a kopačské práce Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Sprostredkovateľská činnosť. Výroba a predaj výrobkov z kovu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Výroba a predaj jednoduchých výrobkov z dreva Obchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti. Obchodná činnosť, predaj surovin a polotovarov. Výroba a predaj výrobkov z plastov pre automobilový priemysel Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Obchodná činnosť s kovovými výrobkami, rudnými a nerudnými surovinami Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Poradenská činnosť v oblasti výkupu druhotných surovín, farebných kovov, ekológie Podnikateľské poradenstvo Marketing a managment Administratívne služby Obchodná činnosť s ...

Čistenie, revízie a vložkovanie nádrží na ropné produkty a che- mické látky Izolácia betónových a železobetónových plôch proti prieniku ropných a chemických látok Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane ...

Baliace činnosti Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Kladenie zámkovej dlažby Správa bytového/nebytového fondu Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Maliarske, natieračské a sklenárske práce Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Demolácie, búracie ...

Výkup plodov Predaj jedov a žieravín v maloobchode Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Úprava verejných priestranstiev, sadov, parkov, záhrad Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Aplikácia prípravkov na ochranu ...

Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...