Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Prenájom hnuteľných vecí Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Opravy vyhradených technických zariadení elektrických Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Výroba plastových profilov Výroba hliníkových profilov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Výroba obuvi Preklad nákladov Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a nástrojov Kancelárske a sekretárske služby Veľkoobchod so živými zvieratami Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkooobchod v rozsahu voľných živností Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Výroba ...

Záložňa Skladovanie Ťažba dreva Piliarska výroba Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Administratívne práce Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Prevádzkovanie parkoviska Predaj motorových vozidiel Výroba výrobkov z plastov Baliace a ...

Zámočníctvo Omietkárske práce Reklamné činnosti Zatepľovanie budov Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Maliarske a natieračské práce a zasklievanie Výroba čajových zmesí,balenie čaju /včetne bylinných/ Výroba nealkoholických nápojov- limonády, koly, ovocných nápojov Čistenie budov, ...

Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Technik požiarnej ochrany Výroba gumových produktov Výroba strojov a zariadení Výroba gumárenských zmesí Prenájom hnuteľného majetku Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Výroba elektrických zariadení Prevádzkovanie športových zariadení Oprava meradiel ...

Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľské činnosti v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Montáž a rekonštrukcie vyhradených plynových zariadení Pohostinská činnosť a výroba ...

Nástrojárstvo Počítačové služby Vedenie účtovníctva Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Výroba kovových konštrukcií Vývoj strojárskej technológie Natieračské a lakovnícke práce Správa bytového alebo nebytového fondu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Projektová činnosť v oblasti strojárstva Inžinierska činnosť v ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Služby súvisiace s počítačovým ...

Skladovanie Predaj na trhoch Finančný leasing Pohostinská činnosť Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Výroba nealkoholických nápojov Sprostredkovanie obchodu a výroby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj nápojov na ...

Opravy vodomerov Vodoinštalatérstvo Výroba ventilov a armatúr Prieskumné a podzemné práce Reklamné a marketingové služby Rozbor pitných a odpadových vôd Výkon činnosti stavebného dozoru Prevádzkovanie verejných vodovodov Vykonávanie vodohospodárskych stavieb Maloobchod v rámci voľných živností Prevádzkovanie verejných ...

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Údržba motorových ...

Administratívne práce Reklamné a propagačné služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových ...

Skladovanie Upratovacie práce Omietkarské práce Prevádzkovanie sauny Montáž sadrokartónu Správa trhových miest Manipulácia s nákladom Výroba farbív a pigmentov Servis športového náradia Prenájom strojov a prístrojov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Organizovanie príležitostných trhov Prenájom stavebných strojov a ...

Skladovanie Kuriérske služby Sťahovacie služby Donášková služba Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a montáž tieniacej techniky Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Baliace ...

Masérske služby Prevádzkovanie sauny Bezpečnostný technik Prevádzkovanie solária Prenájom nehnuteľností Technik požiarnej ochrany Údržba a výsadba zelene Prevádzka a údržba trhovísk Prevádzkovanie výdajne stravy Údržba miestnych komunikácii Prevádzka a údržba parkovísk Prevádzka a údržba verejných WC Uskutočňovanie pozemných ...

Murárstvo Sklenárstvo Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Činnosť účtovných poradcov Maliarske a natieračské práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vedenie účtovníctva a administratívne práce Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania Montáž, opravy a odborné skúšky plynových ...

Prenájom strojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb, vrátane rozvoja techniky a technológie pre spracovanie odpadov

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských ...

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Správa trhových miest Dopravná zdravotná služba Montáž určených meradiel Výroba, úprava a rozvod vody Prevádzka športových zariadení Predaj nápojov na priamu konzumáciu Približovanie dreva a pilčícke práce Služby knižníc poskytované verejnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prevádzkovanie ...

Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prenájom bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné, než základné služby spojené s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými náladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výroba transportného betónu Činnosti v oblasti nehnuteľností Vodoinštalatérstvo a plynárenstvo Montáž,opravy kotlov a ústredného kúrenia Montáž, oprava, údržba elektrických ...

Prenájom strojov a zariadení Čistiace a upratovacie práce Maloobchod so zmiešaným tovarom Prenájom tovarov osobnej potreby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakm Nákup, predaj, prenájom motorových vozidiel Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Predaj alko a ...

Skladovanie Preklad nákladov Prenájom strojov a prístrojov Veľkoobchod s ropnými produktami Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami, ferozliatinami Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Prenájom strojov a zariadení Nákup a predaj výpočtovej techniky Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti manažmentu Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb nad rámec ...