Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských ...

Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prenájom nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nebytových priestorov Správa a údržba trhového miesta Osadenie a údržba dopravného značenia Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výsadba a údržba verejnej zelene a parkových úprav Poskytovanie služieb ...

Oprava obuvi; Zberňa šatstva; Sklenárske práce; Kľúčová služba; Maliarstvo - natieračstvo; Poskytovanie služieb mechanizmami; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Zabezpečovanie prác a dodávok prostredníctvom ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako ...

Výroba a skladovanie vitamínovo-minerálnych premixov doplnkových látok Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve strojnými mechanizmami Výroba a skladovanie krmív, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá Výroba a skladovanie nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu Kúpa tovaru za ...

Výskum trhu Spracovanie biomasy Fotografické služby Poradenská činnosť Výroba kŕmnych zmesí Vydavateľská činnosť Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie poľnohospodárskych a lesných produktov Sprostredkovanie kúpy , predaja a prenájmu nehnuteľností Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a ich ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Nákladná cestná ...

Nákup a predaj autosúčiastok; Sprostredkovateľská činnosť; Čistiace a upratovacie služby; Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Úprava terénu, zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti - Čistiace a upratovacie práce - Prevádzkovanie kompostovacieho zariadenia - Výkup, separácia a ...

Skladovanie; Reklamná činnosť Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Požičiavanie motorových vozidiel Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku Prenájom a leasing priemyselného tovaru,strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Čistenie kanalizačných systémov Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-II Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava ...

Skladovanie; Kuriérske služby; Sťahovacie služby; Prenájom hnuteľných vecí; Čistiace a upratovacie služby; Prípravné práce k realizácii stavby; Baliace činnosti, manipulácia s tovarom; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Opracovanie ...

Skladovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Nájom a prenájom nehnuteľností Poradenstvo v oblasti cestnej nákladnej dopravy Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nájom a prenájom stavebných strojov a mechanizmov s obsluhou Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v ...

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba radiátorov a kotlov ...

Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie práce pri realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Výroba kŕmných zmesí Výroba hotových jedál a polotovarov Skladovanie v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb mechanizačnými strojmi s obsluhujúcim personálom Podnikanie v ...

Čistenie komunikácií; Zimná údržba komunikácií; Prenájom strojov a zariadení; Sprostredkovateľská činnosť; Finančný a operatívny leasing; Terénne úpravy a rekultivácie; Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Prenájom motorových vozidiel a zariadení na nkladanie ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Organizovanie ...

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Rekultivačné práce Osev a zatrávňovanie plôch marketing, manažment, ingerening, desing Poradenská činnosť v predmete podnikania nahrávanie videozáznamov zo spoločenských udalostí Sprostredkovateľská činnosť-realizácia nájmu strojov a zariadení Staviteľská činnosť ( vykonávanie jednoduchých stavieb a pod- dodávok ) Nakladanie s odpadmi - ...