Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Veľkoobchod Kovoobrábanie Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Veľkoobchod s kovmi a železom Leasing spojený s financovaním Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Výroba iných neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výkon veterinárnej asanácie Výroba kovových konštrukcií a ich častí Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dezodorizácia Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesií a drah. kov. Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými ...

Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby maloobchodná činnosť v rámci voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rámci voľných živností Podnikanie v oblasti ...

Stolárstvo Zámočníctvo Reklamné činnosti Demolácia a zemné práce Skleníkové hospodárstvo Čistenie uličných vpustí Prevádzkovanie verejných WC Čistiace a upratovacie služby Cintorínske a pohrebné služby Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Údržba a rozširovanie verejného osvetlenia Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Podnikanie v ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pestovanie, spracovanie a obchodovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Sprostredkovatenie obchodu a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - veľkoobchod a maloobchod Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba a hutnícke spracovanie neželezných kovov a výrobkov z nich

Kladenie kobercov Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Úprava kobercov obšívaním Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Spracovanie dát na počítači Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výuka lyžovania Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť okrem koncesovaných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy Výroba a dodávka jedál (príprava jedál alebo hostín na mieste, ktoré si určí zákazník) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Skladovanie Prenájom hnuteľností Výroba výrobkov z papiera Čistiace a upratovacie činnosti Poskytovanie služieb v rybárstve Vedenie cudzieho motorového vozidla Sprostredkovanie v oblasti papierenskej výroby Sprostredkovanie v oblasti reklamných služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s papierom Podnikanie v oblasti ...

Skladovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Podnikanie v oblasti ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výkup, triedenie, úprava a predaj druhotných surovín Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie, zemné, kopáčske a pomocné a prípravné práce na stavbe

Tesárske práce Piliarska výroba Omietkárske práce Výkopové a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske, lešenárske a natieračské práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Obchodná činnosť s použitými motorovými vozidlami Podnikanie v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikanie v oblasti nakladania s iným ...

Sprostredkovanie obchodu Demolačné a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností

Demolice Ostatní vzdělávání j. n. Univerzální administrativní činnosti Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení Ostatní úklidové činnosti Příprava k likvidaci a likvidace odpadů, kromě nebezpečných

Baliace činnosti Spracovanie údajov Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Grafické práce na počítači Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie nápojových automatov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Spracovanie a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Inžinierska činnosť Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Výroba tovaru z plastov Podnikateľské poradenstvo Výroba chemických výrobkov Prenájom motorových vozidiel Reklamná a marketingová činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom Technické testovanie, meranie a analýzy Výroba gumených a plastových výrobkov Prenájom nehnuteľností a hnuteľných ...