Sběrny druhotných surovin vykupují od firem i jednotlivců ocel, nerez, kabely, elektromotory, barevné kovy, měď, bronz, hliník a železo. Výkupní ceny jsou individuální a liší se u jednotlivých sběren. Platby za výkup jsou účtovány na kilogramy.

Petr Novák s.r.o. Likvidace odpadů České Budějovice
Společnost Petra Nováka se zabývá prodejem, výkupem i likvidací veškerých druhotných surovin a odpadů. Vykupuje od firem i soukromých osob. Také se zabývá skartací dokumentů. Ve školách provozuje sběrové akce pro netříděný papír a hliníkové (Al) folie, při kterých před školu přistaví kontejner. Odvoz je při takovéto akci zdarma. Výkup ...
Společnost AL Metal, s.r.o. poskytuje občanům služby kovošrotu. Provádíme výkup, odvoz a likvidaci kovového odpadu a železného šrotu. Vykoupíme od Vás železo, hliník, měď, mosaz, zinek, bronz, barevné kovy, ale i papír. Dále se také postaráme o rozebrání a ekologickou likvidaci strojů a zařízení.Naši provozovnu naleznete na adrese K. Světlé 540/6, ...

Služby v oblasti nakládání s odpady - kompostování odpadů, kompostárna - sklad odpadů, skládka.

Činnost: - výkup kovového odpadu a barevných kovů - kontejnery a odvoz odpadu - nekovové odpady - zpracování kabelového odpadu na recyklační lince - demontáže technologických celků, mostů, kovových konstrukcí, strojů - likvidace autovraků.

Sběr, zpracování: - odpad - odpady, odpadů - druhotné suroviny

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Sběr: -druhotné suroviny -sběrový papír -textil -sklo -železný šrot -barevné kovy -fólie, pytle, přepravky PE -AKU baterie s elektrolytem -ustalovač.

Sběr: -sběrový papír -textil -sklo -železný šrot -barevné kovy -PE** fólie,pytle,přepravky -AKU* baterie s elektrolytem.

Služby: - nakládání s odpady - sběr, svoz a zpracování odpadů - čištění průmyslových provozů - čištění všech druhů a typů odlučovačů ropných látek, tukových lapolů a čistíren odpadních vod - revize a defektoskopie jímek a nádrží - tlakové čištění kanalizace

Služby: - demontáž a druhotné zpracování elektrických a elektronických zařízení včetně zajištění ekologické likvidace - zpětný odběr EEZ - správa dokumentů, skartace

Výkup, likvidace: - papír - železo, barevné kovy - plasty - autobaterie, elektroodpad - sutě, sutí - skartace dokumentů Školní sběry

Likvidace odpadů, recyklace stavební suti, prodej drti a písků. Biotechnologie pro životní prostředí. Zemní práce, přeprava odpadů, odbahňování rybníků. Inženýring v životním prostředí, vývoj a výzkum, výkup odpadů, přeprava ADR, geologie, mikrobiologické analýzy.

Činnost: - služby v oblasti nakládání s odpady - svoz komunálního odpadu - separace odpadu - údržba zeleně - provoz sběrné dvory a skládka komunálního odpadu

Zpracování kovového a nekovového odpadu: -likvidace strojních a technologických zařízení -výkup a odvoz kovových odpadů z výroby -výkup druhotných surovin -železo, barevné kovy, papír

Výkup: -kovový odpad -železo, barevné kovy -ekologická likvidace autovraku.

Výkup,zpracování,prodej: -kovový odpad. Zprostředkování,poradenství: -recyklace druhotných surovin,odpadů -železo,slitiny včetně legovaných -neželezné kovy a jejich slitiny. Prodej: -užitkový elektromateriál Rozměrové úpravy: -stavební ocel -použité součástky,díly -automobily -stroje -zařízení. Stavba ...

Výkup, odvoz, úprava, prodej: -kovový odpad -hutní materiál. Výkup: -železo -ocel -legované odpady -litiny -barevné kovy. Výkup a likvidace: -autovraky. Kovobazar, prodej: -užitkový materiál -130 00Praha 3 -Husitská 5.

Výkup, prodej: -barevné kovy. -železo, měď, mosaz, hliník

Výkup a zpracování odpadů: -barevné kovy -železo.

Výkup: -druhotné suroviny: -šrot -barevné kovy -papír.

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí