Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Vývoj a výroba polovodičov Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Softwarové služby pre počítačové aplikácie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Výčapy Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod a maloobchod- potraviny, alko a nealko nápoje, kozmetika a drogistický tovar okrem jedov a žieravín, elektronika, hutnícke výrobky, priemyselný a spotrebný tovar, knihy a časopisy, poľnohospodárske produkty, drevo a rezivo, stroje, zariadenia a technické ...

Vývoj software Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Agentúrna a reklamná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a ...

Služby - poskytovanie software Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Služby - poradenská činnosť a služby v oblasti výpočtovej techniky Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelomjeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Spracovanie grafických návrhov Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Vydávanie neperiodických tlačovín a kníh Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Maloobchod s kancelárskou a ...

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Tvorba www stránok a prezentácií Servis v oblasti programového vybavenia počítačov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie software a predaj na základe zmluvy s autorom Návrh, realizácia, správa a ...

Organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov, výstav, veľtrhov, konferencií, seminárov, koncertov a divadelných predstavení Marketing Fotografické práce Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Administratívna činnosť Údržba a výsadba zelene Reklamná a propagačná ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Služby súvisiace s počítačovým ...

Vydavateľská činnosť Poradenstvo v oblasti hardware Automatizované spracovanie dát Inštalácia a údržba informačných systémov Výroba priemyselných strojov, prístrojov a zariadení Reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosť Výroba elektrických a elektronických strojov, prístrojov a zariadení Poradenské služby a dodávanie ...

Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Projektová činnosť v strojárstve Kurzy v oblasti systémov programových vybavení CAD, CAM, CAE Inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností Poradenské činnosť v oblasti výpočtovej techniky a jej využitia Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických ...

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Finančný lízing; Prenájom hnuteľných vecí; Prieskum trhu a verejnej mienky; Sprostredkovateľská činnosť; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Výroba a predaj spotrebného tovaru. Činnosť podnikateľských poradcov; Prípravné práce k realizácii stavby; Činnosť organizačných a ekonomických poradcov; Automatizované spracovanie údajov. ...

Finančný leasing Spracovanie údajov Prenájom automobilov Prenájom strojov a zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Baliace činnosti Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Výroba mlynských výrobkov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Spracovanie a úprava čaju a kávy Výroba chuťových prísad a korenín Zhotovovanie a aktualizácia www stránok Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ...

Automatizované spracovanie dát Natieračské a čistiace práce Zhotovovanie videozáznamov na zmluvnom základe Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Organizovanie kurzov a školení v oblasti informačných ...

Organizovanie kurzov a školení Spracovanie údajov na počítači Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikateľské poradenstvo v predmetoch podnikania Konštrukcia a výroba zariadení pre strojárenský priemysel Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia (software) Montážne a servisné práce na kovobrabacich strojoch a ...

Poskytovanie software Servis výpočtovej techniky Automatizované spracovanie údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Spracovanie a poskytovanie software pre oblasť zdravotníctva Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo- obrazových ...

Prenájom hnuteľných vecí Montáž štruktúrovanej kabeláže Montáže, opravy a údržba telekomunikačných zariadení Zhotovovanie webových stránok a ich následná aktualizácia Navrhovanie informačných systémov, počítačových a dátových sietí Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Kúpa tovaru na účely jeho ...

Preklady Databanky Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Dodávky a poradenské služby ohľadne programov Školiace a poradenské činnosti vzťahujúce sa k počítaču Veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých ...

Záložne Výroba malty Baliace činnosti Paličské práce Finančný leasing Zváračské práce Faktoring a forfaiting Služby s mechanizmami Vŕtanie studní do 30m Manipulácia s nákladom Prevádzkovanie parkovísk Kosenie trávnatých plôch Prenájom hnuteľných vecí Vedenie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovanie ...

Počítačové služby Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a školiaca činnosť k programom a počítačom Vydavateľská činnosť - periodická a neperiodická tlač Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností Vydavateľské činnosti - vydávanie, ...

Počítačové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie obchodu a služieb Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Školiteľská činnosť v oblasti programového vybavenia Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie softwaru - predaj ...