Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

Leasingová činnosť Sprostredkovanie obchodu Analýza hardware a software Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software Predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov Výroba, predaj nenahratých nosičov zvukových alebo ...

Fotografické služby Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná, propagačná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Vykonávanie ekonomicko-administratívnych prác Poradenstvo v oblasti informačných technológií Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Skladovanie okrem prevádzkovania verejných ...

Kozmetické služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Omietkarské práce Prezentácia firiem Spracovanie údajov Zásielkový predaj Fotografické služby Administratívne práce Tvorba grafických návrhov Sprievodca cestovného ruchu Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie dátových služieb Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a ...

Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Vývoj, výroba, oprava a servis zariadení elektronických zariadení Inžinierska činnosť v stavebníctve ( okrem vybraných činností vo výstavbe ) Podnikateľské poradenstvo a školiaca činnosť v ...

Kaderníctvo Čistiace a upratovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Úprava a údržba zelene, výsadba okrasných rastlín Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti Krajčírstvo, výroba a ...

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technológií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie odborných školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Prieskum trhu Automatizované spracovanie údajov Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické poradenstvo Projektovanie elektronických systémov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zhotovovanie Web stránok Grafické práce na počítači Reklamné a propagačné činnosti Automatizované spracovanie údajov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Služby súvisiace s databázami a služby ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vývoj a výroba dosiek plošných spojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým ...

Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Revízne skúšky zdvíhacích zariadení Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj Poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike Konzultačná a školiaca činnosť v strojárenstve

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Zváranie Čistenie budov Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikateľské poradenstvo v obchode Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Vydávanie nahraných nosičov záznamu ...

Upratovacie služby Fotografické služby Marketing a management Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Kancelárske a sekretárske služby Organizačné a ekonomické poradenstvo Počítačové spracovanie videozáznamov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej ...

Fotografické služby Tvorba webových stránok Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie služieb dátovej komunikačnej siete Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Školiaca činnosť v oblasti software a výpočtovej techniky Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu ...

Forfaiting Grafický desing Správa počítačovej siete Systémová údržba software Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Prevádzka internetovej čitárne Reklamná a propagačná činnosť Zhotovovanie www stránok a ich aktualizácia Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku

Skladovanie Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Automatizované spracovanie dát Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za ...

Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky Poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...