Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

Predaj na trhoch Masérske služby Kozmetické služby Reklamná činnosť Zásielkový predaj Fotografické služby Manikúra - pedikúra Veľtrhy a zábavné parky Sprievodca cestovného ruchu Leasing spojený s financovaním Inžinierska činnosť vo výstavbe Sprostredkovanie obchodu a služieb Veštenie z karát a iných podkladov Pánske, dámske a detské ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Nákup a predaj výpočtovej techniky Prekladateľské a tlmočnícke služby Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok v rozsahu ...

Prevádzkovanie solária Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu s palivami v rozsahu voľnej živnosti Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Administratívne práce Tvorba webových stránok Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Kopírovacie a fotografické služby Poskytovanie informácií z internetu Obchodné a podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Činnosť organizačných a ekonomických ...

Kancelárske, sekretárske a administratívne práce Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Aplikovaný vývoj v oblasti technológií a materiálov Reklamná, propagačná, inzertná a výstavnícka činnosť Poskytovanie internetových služieb a spracovanie www stránok Technické testovanie, ...

Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť (s ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Záložňa Skladovanie Ťažba dreva Piliarska výroba Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Administratívne práce Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Prevádzkovanie parkoviska Predaj motorových vozidiel Výroba výrobkov z plastov Baliace a ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Sťahovacie služby bez dopravy Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výskum a vývoj v oblasti elektrických zariadení Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, ...

Počítačové služby Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky Kúpa tovaru na ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely ...

Marketing Fotografické služby Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Návrh a optimalizácia informačných technológií Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky Zhotovovanie ...

Reklamná činnosť Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Vykonávanie ...

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Tvorba webových stránok Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Poskytovanie informácií z internetu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť účtovných,organizačných a ekonomických poradcov Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Prenájom ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a ...

Vydavateľská činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Počítačové služby; Reklamné a marketingové služby; Prevádzkovanie cestovnej agentúry; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Reklamná činnosť Spracovanie údajov Vydavateľská činnosť Skladovanie a uskladnenie Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Zhotovovanie webových stránok Organizovanie seminárov, školení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Poradenská služba ...

Zásielkový predaj Fotografické služby Vydavateľská činnosť Zhotovovanie webových stránok Spracovanie reklamných návrhov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a výstav Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Prieskum trhu Fotografické služby Prenájom tovaru - leasing Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v predmetoch podnikania Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovateľská činnosť v obchode, ...

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Reklamné a marketingové služby Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení ...

Prieskum trhu Účtovnícke práce Poradenstvo v oblasti podnikania Obchod a sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Kontrola spôsobilosti a servis strojov a zariadení Výroba a opravy meradiel hmotnosti - váh a ich častí Projekt.technolog.časti stavieb,vr.súvis.staveb.prác a ...

Donášková služba Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným ...