Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

Reklamná činnosť Poskytovanie software Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Kúpa, sprostredkovanie a predaj nehnuteľností - realitná kancelária Prenájom priemyselného tovaru, strojov, zariadení a nehnuteľností - leasing Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a ...

Automatizované spracovanie údajov Výskum a vývoj informačných technológií Návrh a optimalizácia informačných technológií Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Kuriérske služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Komisionálny predaj tovaru Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Reklamné a marketingové služby Služby verejných nosičov a poslov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Nákup a predaj nových a ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Automatizované spracovanie dát. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Výskum a vývoj v oblasti automatizovanej techniky a informatiky, dátových prenosov a sietí. Analýza a návrh informačných a riadiacich ...

Počítačové služby Nákup,predaj a prenájom nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Marketing a management v obl. obchodu, obchodnoinformačné služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na ...

Počítačové služby Vydavateľské činnosti Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Montáž dielov pre automobilový priemysel Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výskum a ...

Finančný leasing Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Upratovacie práce Kresličské práce Fotografické práce Natáčanie videokamerou Prenájom motorových vozidiel Prenájom športových potrieb Nákup a predaj starožitností Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie športových podujatí Administratívne a kancelárske ...

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Preklady (vrátane tlmočníckych služieb) Obchodná činnosť : priemyselný a spotrebný tovar, elektrotechnické a elektronické výrobky, palivá, výrobky z uhlia, ropy, chemické suroviny a výrobky / okrem jedov a žieravín /, hutnícke výrobky, výrobky z neželezných kovov, gumárenské a ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vydavateľská činnosť Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Prevádzkovanie ...

Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Organizovanie kurzov, školení a seminárov Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vývoj a výroba elektrických a elektronických súčiastok PORADENSKÉ A KONZULTAČNÉ SLUŽBY V RÁMCI VOĽNEJ ŽIVNOSTI výroba,inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Vývoj a predaj software na zákazku alebo na základe zmluvy s autorom obchodná ...

Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba k programovému vybaveniu počítača /software/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s ...

Sprostredkovanie obchodu Automatizované spracovanie dát Školiaca činnosť v oblasti informatiky Obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií Poskytovanie ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami Výroba elektromotorov, ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a analýza verejnej mienky Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Obchodné poradenstvo - marketing v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v ...

Spracovanie dát Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Maloobchod s výpočtovou technikou Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Podnikateľské poradenstvo Čistiace a upratovacie služby Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely ...

Marketing a manažment Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v ...

Reklamné činnosti Poskytovanie software Vydavatelské činnosti Nákup a predaj hardware Sprostredkovanie obchodu Organizovanie a zabezpečovanie školení Iný veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti Výroba a predaj simulátorov v oblasti zábavnej techniky Výroba a predaj simulátorov v rozsahu voľných živností Opravy, úpravy, inštalácia a ...

Počítačové služby Verejné obstarávanie Administratívne služby Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, ...