Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

Marketing a manažment Neverejné skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny lízing Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Rozpočtové práce a kalkulácie v stavebníctve Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Predaj leteckých prepravných služieb Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - jazyk anglický Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Prevádzkovanie ...

Finančný leasing Agentúrna činnosť Sekretárske služby Počítačové služby Marketing a prieskum trhu Prenájom nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo Povrchové ozdobné tetovanie Prenájom hnuteľného majetku Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie ...

Poskytovanie marketingu a leasingu Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru Automatizované spracovanie dát a projekt.dokumentácie Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Poskyt.škol.komzult.sprostredk.č.v obl.predmetu podnikania Poskytovanie software - predaj hot.progr.na ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetových služieb Organizovanie školení, kurzov a výstav Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - ...

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom hnuteľných vecí Administratívne služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s motorovými vozidlami Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Kopírovacie práce Sprostredkovanie dopravy Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Lektorská činnosť v oblasti informatiky Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy Realitná kancelária-sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Služby súvisiace s ...

Sprostredkovanie obchodu. Automatizované spracovanie dát. Poskytovanie leasingových služieb. Inštalácia počítačových sietí. Opravy elektrických strojov a prístrojov. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky. Montáž a opravy výrobkov a ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie software - predaj hotových programov na ...

Píliarska výroba Výroba destilovanej vody Chemické laboratórne rozbory Spracovanie plastických látok Píliarske práce a ťažba dreva Prekladateľská činnosť v jazyku nemeckom Montáž jednoduchých výrobkov z kovu a plastov Reklamná, marketingová a propagačná činnosť Turistické ubytovanie v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v ...

Systémová údržba software Automatizované spracovanie dát Navrhovanie počítačových informačných systémov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie programov a ich optimalizácia pre strojové zariadenia Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Fotoslužba Tvorba software Hromadné spracovanie dát Zhotovovanie videozáznamov Veľkoobchodná činnosť okrem koncesií Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom a leasing motor.vozidiel a iných základných prostriedkov Sprostredkovateľská ,poradenská a obchodná činnosť v oblasti Hardware a Software Kancelárske a sekretárske ...

Automatizované spracovanie dát Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Poskytovanie poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky Kúpa, predaja a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako ...

Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Nákladná ...

Počítačové služby Marketingové poradenstvo Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Marketing - Prieskum trhu Činnosť colného deklaranta Automatizované spracovanie dát Prenájom hnuteľných vecí - leasing Organizovanie seminárov, kurzov a školení Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Mediálne poradenstvo Marketingové poradenstvo Služby webového servera Správa počítačových sietí Služby pri údržbe systémov (softvéru) Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia Poskytovanie softwaru - predaj hotových ...

Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Nákladná cestná ...

Inzertná činnosť Služby webového servera Prenájom reklamných plôch Správa počítačových sietí Realizácia reklamných kampaní Zabezpečenie marketingových kampaní Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru Návrh a optimalizácia informačných technológií Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie Výroba, spracovanie a distribúcia ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...