Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Manipulačné práce s tovarom Upratovacie a čistiace práce Výroba a požičiavanie videa Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Zhotovovanie internetových stránok Počítačová grafika podľa predlohy Prenájom motorových ...

Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Baliace činnosti Reklamné činnosti Spracovanie zemiakov Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba chuťových prísad a korenín Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu ...

Spracovanie údajov Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Nákup a predaj hardware Automatizované spracovanie dát Poradenská a školiaca činnosť v oblasti informačných systémov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Stolárstvo Fotografické služby Tvorba webovej stránky Vydavateľská činnosť Grafické počítačové práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prenájom nebytových priestorov Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Natáčanie videokamerou a výroba videa Výskum a vývoj v oblasti technických ...

Reklamné činnosti Automatizované spracovanie dát Maloobchod mimo riadnej predajne Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov a školení Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej ...

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom osobných a úžitkových automobilov Činnosti súvisiace s databankami - správa databáz Distribúcia kníh, periodickej a neperiodickej tlače Vzdelávacia činnosť v oblasti výpočtovej ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Grafické práce na počítači Zhotovovanie webových stránok Reklamné a propagačné činnosti Kúpa a predaj počítačov a ich komponentov Nahrávanie a spracovanie audio a videozáznamov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ...

Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a reprodukčné skužby Nákup a predaj motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel a lodí Sprostredkovanie predaja motorových vozidiel Tvorba webových stránok a ich prevádzkovanie Predaj, montáž, údržba a oprava výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Navrhovanie, realizácia a správa počítačových sietí Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Reklamná a propagačná činnosť, tvorba ...

Skladovanie Reklamná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie internetovej čitárne Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Administratívne práce Výskum a údržba software Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Reklamné a propagačné činnosti Nákup a predaj výpočtovej techniky Podnikateľské a obchodné poradenstvo Prenájom priemyselného a spotrebného ...

Počítačové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Vyhotovovanie webových stránok pomocou výpočtovej techniky Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Činnosť ...

Spracovanie údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Výroba videa a zvukových nahrávok za účelom predaja Tvorba grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Reklamná činnosti Zámočnícka činnosť Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Návrh a realizácie počítačových sietí typu LAN, WAN Usporadúvanie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky

Finančný lízing Reklamná činnosť Prenájom motorových vozidiel Vykladanie a nakladanie tovaru Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Nákup a predaj motorových vozidiel Skladovanie v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Dodávky a poradenské služby ...

Tvorba webových stránok Sprostredkovanie pobytov v zahraničí - au pair Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Správa databázových sietí a internetových stránok Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Realizácia grafických a textových prác pomocou počítača Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Výroba sviečok Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj výpočtovej techniky Tlmočnícke a prekladateľské služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Výskum a vývoj Počítačové služby Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavieb Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Demolácie, búracie a zemné práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Pokládka optických káblov, hadíc, spojok Servis výpočtovej a ...