Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie ...

Inzertné služby Výkopové práce Kopírovacie služby Fotografické služby Leasingová činnosť Administratívne práce Demolácie a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Grafické práce výpočtovou technikou Prenájom reklamných priestorov a plôch Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom ...

Reklamná činnosť. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických elektrických Počítačové služby Informatívne ...

Sprostredkovanie obchodu - hardware a software. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Školiteľská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe súhlasu autora. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Usporadúvanie kultúrnych podujatí Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie zvukových a video sekvencií ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Oprava a údržba ...

Automatizované spracovanie dát Poradenská činnosť v predmete podnikania. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti. Podnikateľské, ekonomické a organizačné poradenstvo Organizovanie a príprava odborných seminárov, školení a konferencií. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát. Organizovanie školení a ...

Poskytovanie internetu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie služieb prostredníctvom internetu Tvorba webových stránok a webových aplikácií Školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Navrhovanie a inštalácia počítačových systémov a sietí Prenájom ...

Tvorba gafických návrhov. Prenájom strojov a prístrojov. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prekladateľské a tlmočnícke služby. Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné ...

Reklamná a propagačná činnosť. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie a organizovanie výstav, konferencií a školení. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Reklamná činnosť Leasingová činnosť Tvorba webových stránok Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Poskytovanie služieb internetom Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Požičiavanie a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Nakladanie s ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Skladovanie Prenájom ...

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi Organizovanie kultúrnych, spoločenských, ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Reklamné a marketingové služby Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom hnuteľných vecí Administratívne ...

Skladovanie Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prenájom meracích prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové služby Reklamné a marketingové služby

Budovanie vodných stavieb Budovanie bytových stavieb Výučba jazyka anglického Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie a údržba v software Vykonávanie priemyselných stavieb Predaj počítačov a periferných zariadení Preklady a tlmočenie z a do jazyka anglického Automatizované spracovanie dát na výpočtovej technike Poradenská a konzultačná ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software. Organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky, počítačových sietí, účtovníctva, ekonómie, elektronických ...

Automatizované spracovanie údajov. Grafické práce výpočtovou technikou. Kompletácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností. Poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Skladovanie Grafické práce. Donášková služba Služby videokamerou. Fotografické služby. Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Navrhovanie webových stránok. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Inštalácia softvéru a počítačových sietí. Príprava podkladov pre tlač počítačovou technikou. Poskytovanie ...

Poskytovanie internetových služieb - tvorba web stránok Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Montáž, servis a konfigurácia výpočtovej ...

Automatizované spracovanie údajov. Ukladadanie písomností nearchívnej povahy. Poradenské služby v oblasti spracovania dát. Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností. Prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností. Poskytovanie software - predaj ...

Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Návrh a optimalizácia informačných technológií. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa ...