Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Nákup a predaj výrobkov výpočtovej techniky (maloobchod) Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Reklamné a marketingové služby

Leasing Reklamná činnosť Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek Poradenstvo a konzultácie pri vyhotovovaní a poskytovaní softwaru Vydávaniea a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií Organizačné zabezpečovanie školení v oblasti používanie hardwaru a softwaru Poskytovanie ...

Automatizované spracovanie dát Automatizované spracovanie dát Administratívne a kancelárske práce Administratívne a kancelárske práce Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Počítačové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Administratívne služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Vykonávanie zakladania a výstavby skládok odpadov Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb Poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti zakladania a výstavby skládok odpadov Kuriérske služby Fotografické služby Počítačové ...

Reklamná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Usporiadavanie školení, seminárov a konferencií Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Marketing Systémová údržba software Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Administratívne a sekretárske práce Propagačná, reklamná, inzertná činnosť Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj kancelárskej a ...

Stavebné cenárstvo Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Poskytovanie služieb ...

Vedenie účtovníctva Správa počítačových sietí Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné služby Prenájom osobných motorových vozidiel Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky Prenájom spotrebného tovaru a výpočtovej techniky Podnikateľské ...

Administratívne práce Personálne poradenstvo Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj výpočtovej techniky Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Školiaca činnosť v oblasti informačnej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poradenstvo a konzultácie v oblasti ...

Automatizované spracovanie dát Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Inštalácia a údržba informačných systémov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky a jej komponentov Poskytovanie software - nakladanie s ...

Finančný lízing Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Poskytovanie software Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poradenstvo v uvedených oblastiach Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Počítačové služby Výroba hračiek a hier Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Poskytovanie sofware - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Vedenie účtovníctva Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup, predaj a prenájom výpočtovej techniky Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu a obchodným vzťahov Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja ...

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, reklamy a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a ...

Grafické práce na PC Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a kurzov z oblasti výpočtovej techniky Návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia Poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom internetu Kúpa, predaj a ...