Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Vedenie účtovníctva Administratívne práce Výroba video záznamov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Administratívne a kancelárske práce Prenájom hudobnej aparatúry, audiotechniky Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky Školiaca činnosť v rozsahu voľných ...

Výroba nápojov Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Spracovanie prírodného medu Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba ...

Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Propagácia, reklama, inzercia a marketing Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov /hardware/ Návrh a optimalizácia ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Finančný leasing Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výskum a vývoj v oblasti elektrických zariadení Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, ...

Počítačové služby Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky Kúpa tovaru na ...

Kopírovacie služby Počítačové služby Administratívne služby Zhotovovanie www stránok Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie internetovej čitárne Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým ...

Automatizované spracovanie údajov Výskum a vývoj informačných technológií Návrh a optimalizácia informačných technológií Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Zhotovovanie webových stránok a ich aktualizácia Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizovanie kultúrnych, športových a ...

Vedenie účtovníctva Nákup a predaj výpočtovej techniky Grafické práce na počítači podľa predlohy Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie a následná aktualizácia www stránok Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Poradenská služba v oblasti softvér v rozsahu ...

Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Inzertná činnosť Služby webového servera Prenájom reklamných plôch Správa počítačových sietí Realizácia reklamných kampaní Zabezpečenie marketingových kampaní Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru Návrh a optimalizácia informačných technológií Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie Výroba, spracovanie a distribúcia ...

Fotografické práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie a zabezpečovanie podujatí Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Grafické práce vykonávané ...

Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj tovarov v oblasti výpočtovej techniky Poradenská a lektorská činnosť, súvisiaca s uvedeným predme-tom podnikania Poskytovanie software - predaj hotových programov na základezmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Spracovanie údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Výroba videa a zvukových nahrávok za účelom predaja Tvorba grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v ...

Poskytovanie software Servis výpočtovej techniky Automatizované spracovanie údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Spracovanie a poskytovanie software pre oblasť zdravotníctva Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo- obrazových ...

Fotografické služby Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná, propagačná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Vykonávanie ekonomicko-administratívnych prác Poradenstvo v oblasti informačných technológií Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Skladovanie okrem prevádzkovania verejných ...

Prieskum trhu Automatizované spracovanie údajov Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické poradenstvo Projektovanie elektronických systémov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Revízne skúšky zdvíhacích zariadení Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj Poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike Konzultačná a školiaca činnosť v strojárenstve

Fotografické služby Počítačové služby Výroba hračiek a hier Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická ...