Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Počítačová grafika Prieskum trhu a verejnej mienky Zhotovovanie webových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky Vedenie účtovníctva a administratívne práce Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ...

Spracovanie prírodného medu Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a školení Reklamné a propagačné činnosti Rozmnožovanie nahraných nosičov Činnosti v oblasti nehnuteľností Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Reprografické práce Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnike Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Poradenská a konzultačná činnosť v ...

Počítačové služby Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Automatizované spracovanie dát obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru Sprostredkovteľská činnosť v rámci predmetu podnikania Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Publikačná a inzertná činnosť v rámci predmetu podnikania Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených ...

Reklamná činnosť Kopírovacie služby Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Prekladateľské a tlmočnícke služby Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Vydávanie kníh, novín, časopisov a iných ...

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť ...

Počítačové služby Fotografické služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spracovanie údajov Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Administratívne práce Marketing a prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Poskytovanie služieb cez internet Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie spoločenských podujatí Správa a údržba ...

Skladovanie Kuriérske služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Ekonomicko - organizačné poradenstvo Projektovanie elektrických zariadení Opravy elektrických strojov a zariadení Opravy meracej, regulačnej a výpočtovej techniky Opravy kancelárskych strojov a ...

Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače so súhlasom autora Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2-zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Prieskum trhu Grafický design Kancelárske služby Vedenie ...

Skladovanie Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Počítačové služby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prípravné práce k realizácii stavby Služby ...

Sekretárske služby Reprografické služby Vydavateľská činnosť Organizovanie kurzov a školení Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných ...

Poskytovanie softwaru Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Propagačná a reklamná činnosť Automatizované spracovanie údajov Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod s výpočtovou technikou a príslušenstvom Veľkoobchod s výpočtovou technikou a príslušenstvom Prenájom základného a ...

Tvorba www stránok Fotografické služby Zhotovovanie videozáznamov Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Výroba hier, hračiek a bižutérie Predaj výpočtovej techniky (hardware) Služby v oblasti reklamy, propagácie a designu Predaj aplikačného programového vybavenia (software) Vývoj aplikačného programového vybavenia ...

Skladovanie Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Kancelárske a sekretárske služby Kopírovacie a rozmnožovacie služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...

Fotografické služby Vydávanie príručiek Prenájom hnuteľných vecí organizovanie kurzov pre software Sprostredkovanie obchodu a služieb konzultačná a poradenská činnosť v oblasti softwaru Obchodná činnosť - kancelárska technika a počítače Sprostredkovanie obch. činnosti s kanc. a výpočt. tech. Poskytovanie software - predaj hot.progr.na ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamná činnosť Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Poradenstvo v odbore informačných technológií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Projektovanie a realizácia počítačových sieti a dátových prenosov Obchodná ...

Videopožičovňa Upratovacie služby Systémová údržba software Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie školení, seminárov a ...