Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Omietkarské práce; Montáž sadrokartónu; Sprostredkovateľská činnosť; Výroba kovových konštrukcií; Automatizované spracovanie dát; Maliarske a natieračské práce; Služby súvisiace s databázami; Poskytovanie služieb mechanizmami; Ručné výkopové a búracie práce; Výroba stavebných prvkov z betónu; Činnosti súvisiace s prevádzkou ...

Vedenie účtovníctva Montáž káblových rozvodov Činnosť účtovného poradcu Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Aplikácia programového vybavenia Rozmnožovanie nahraných nosičov Výskum a vývoj v oblasti technických vied Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Činnosť organizačného a ekonomického ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Konzultačná a poradenská činnosť Prieskum, výskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu Prevádzkovanie nevýherných automatov poskytujúcich služby Výroba a servis nevýherných ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Podnikateľské poradenstvo ...

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: elektrické zariadenia do 1000 V a bleskozvodné zariadenia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu aj s nebezpečenstvom výbuchu. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Skladovanie Poskytovanie software Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Tvorba webových stránok Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie motorových vozidiel Kopírovacie a fotografické ...

Organizovanie kurzov Reklamné a marketingové služby Vyhotovovanie programov na zákazku Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Návrh, tvorba a údržba softwérových aplikácií Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom výpočtovej, kancelárskej a prezentačnej ...

Murárstvo Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie ...

Spracovanie dát Fotografické služby Počítačové služby Elektroinštalatérstvo Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového, alebo nebytového fondu Montáž a opravy ...

Fotografické služby Preklady a tlmočenie Manažment a marketing Natáčanie videokamerou Zhotovovanie www stránok Prieskum trhu a verejnej mienky Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj výpočtovej techniky Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky Grafické práce na počítači ...

Čistenie budov Upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a administratívne práce Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Zhotovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Reklamné a marketingové služby Prieskum trhu a verejnej ...

Výroba pečiatok; Vydavateľská činnosť; Automatizované spracovanie dát; Služby súvisiace s databázami; Reklamná a propagačná činnosť; Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kancelárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb); Poradenská služba a dodávanie ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Nákup a predaj výpočtovej techniky Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Skladanie (kompletovanie) komponentov ...

Kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Montáž, oprava výpočtovej a kancelárskej techniky Sprostredkovanie pripojenia na Internet a tvorba internetových stránok Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Výroba drevených obalov Prenájom motorových vozidiel Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Zhotovovanie tlačových predlôh na PC Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému ...

Tvorba webových stránok Grafické práce na počítači Automatizované spracovanie dát Poskytovanie internetových služieb Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Vedenie účtovníctva a administratívne práce Organizovanie výstav a spoločenských podujatí Návrh, ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, ...

Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie kartografických diel a neperiodických publikácií Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti geodézie a ...

Marketing; Spracovanie údajov; Výroba autopoťahov; Vedenie účtovníctva; Výroba plastových výrobkov; Reklamná a propagačná činnosť; Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti; Montáž a údržba meracej a regulačnej techniky; Činnosť organizačných a ekonomických poradcov; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Výroba ...

Výroba nápojov Počítačové služby Vedenie účtovníctva Výroba hračiek a hier Administratívne služby Vydavateľská činnosť Výroba mlynských výrobkov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie ...

Montáž a opravy výpočtovej techniky kúpa a predaj elektrických strojov a prístrojov montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky nákup,predaj,montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky poradenská,konzultačná,informačná činnosť a školenia o výpočtovej technike i software nákup a predaj výpočtovej techniky ...

Reklamné činnosti; Marketingové činnosti; Prieskum trhu a verejnej mienky; Automatizované spracovanie údajov; Organizovanie kurzov, seminárov a školení; Činnosť organizačného a ekonomického poradenstva; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora; Organizovanie ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Grafické práce Vedenie účtovníctva Tvorba webových stránok Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie dátových služieb Reklamná a propagačná činnosť Fotografické a kopírovacie práce Geodetické a kartografické činnosti Výroba a úprava klincov a upínadiel Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Inžinierska ...