Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Spracovanie údajov Výroba videozáznamov Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod s použitým tovarom v predajniach Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických ...

Prieskum trhu Krajčírske práce Reklamná činnosť Agentúrna činnosť Fotografické služby Pohostinská činnosť Natáčanie videokamerou Vydavateľská činnosť Tvorba webových stránok Demolácia a zemné práce Predaj spotrebnej elektroniky Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie videopožičovne Reklamná a propagačná činnosť Tvorba a ...

Spracovanie údajov Tvorba WEB stránok Služby súvisiace s databázami Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Kúpa tovaru na účely jeho ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do anglického, nemeckého, francúzskeho jazyka Technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí Vydavateľské činnosti, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, reklamných novín, kníh Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Automatizované spracovanie dát Poskytovanie informácií z internetu Montáž a oprava výpočtovej techniky Čistenie nádrží od ropných produktov Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov Organizovanie kurzov,školení a vzdelávacích aktivít Tvorba ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Dealerstvo elektrotechnických výrobkov Výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok Montáž,opravy,predaj, meracej a regulačnej techniky Poskytovanie software - predaj progr.na zákl.zml.s autormi Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž,opravy a predaj ...

Prenájom automobilov; Výroba drevených obalov; Prenájom strojov a zariadení; Reklamná a propagačná činnosť; Tvorba a aktualizácia web stránok; Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Výroba ostatných výrobkov z dreva v rozsahu voľnej živnosti; Poradenská služba k ...

Tvorba web stránok Počítačové služby Prenájom internetovej reklamy Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Administratívne práce Výroba textilného tovaru Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizovanie kultúrnych podujatí Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba pleteného a háčkovaného tovaru Nakladanie s odpadom v rozsahu voľnej živnosti Vedenie jednoduchého a podvojného ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Počítačové služby; Vydavateľská činnosť; Prenájom hnuteľných vecí; Reklamné a marketingové služby; Služby súvisiace so skrášľovaním tela; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín; Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Prieskum trhu Píliarska výroba Personálny leasing Agentúrna činnosť Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Ťažba a približovanie dreva Reklamná a propagačná činnosť Obchodné a podnikateľské poradenstvo Poradenská činnosť v oblasti hardwaru a softwaru Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Tvorba videa Fotografické služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Tvorba webových stránok Automatizované spracovanie údajov Inštalácia programového vybavenia Poskytovanie informácií z internetu Obchodné a podnikateľské poradenstvo Vydávanie kníh a ich konečné spracovanie Školiaca činnosť v oblasti vedenia účtovníctva Poradenská ...

Poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazku Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Záložňa Údržba zelene Inzertná služba Pilčícke práce Spracovanie dreva Upratovacie práce Aranžérske práce Administratívne práce Rozmnožovanie tlačív Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Požičovňa športových potrieb Poskytovanie ...

Reklamná činnosť Školiaca činnosť Kopírovacie služby Tvorba webových stránok Automatizované spracovanie dát Výroba upomienkových predmetov Poskytovanie informácií z Internetu Sekretárske a administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe ...

Tvorba webových stránok Automatizované spracovanie dát Poskytovanie dátových služieb Požičovňa mobilných telefónov Poskytovanie informácií z internetu Poskytovanie internetového pripojenia Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Poskytovanie služieb prístupu do globálnej siete internet Výroba, inštalácia, opravy elektrických ...

Zámočníctvo Výroba pečiatok Rámovanie obrazov Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Vykonávanie zváracích prác Viazanie kníh a ich konečné spracovanie Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Grafické práce s využitím výpočtovej techniky Tvorba webových stránok a ich následná aktualizácia Prenájom automobilov, motocyklov a prívesných ...

Fotografické služby Natáčanie videokamerou Tvorba webových stránok Grafické práce pomocou počítača Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie; Poskytovanie osobnej služby - obsluha výmenníkových staníc a kotolní; Omietkarské práce; Montáž sadrokartónu; Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla; Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním prevádzky bytových a ...

Maloobchod s výpočtovou technikou Poradenstvo v oblasti elektrotechniky Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba zariadení spotrebnej elektroniky Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky Montáž a údržba rozvodov STA a satelitných zariadení Montáž, údržba a oprava telekomunikačných ...

Kresličské práce Fotografické služby Natáčanie videokamerou Tvorba webových stránok Grafické práce pomocou výpočtovej techniky Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Poskytovanie softwaru - predaj hotových ...

Fotografické služby Tvorba webových stránok Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce Návrhy a realizácia dispozičného riešenia interiéru Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Automatizované spracovanie dát; Reklamná a propagačná činnosť; Výroba, požičiavanie a distribúcia videa; Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky; Poradenská činnosť v oblasti počítačovej techniky; Poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Prenájom strojov, ...

Marketing Finančný leasing reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a ...