Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Školiaca činnosť; Poskytovanie software; Sprostredkovateľská činnosť; Automatizované spracovanie dát; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti;

Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť Prenájom osobných automobilov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Administratívne a kancelárske práce Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Leasingová činnosť v rozsahu voľnej ...

Počítačové služby; Prenájom hnuteľných vecí; Automatizované spracovanie dát; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Tvorba webových stránok Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj dekoračných predmetov Technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, kurzov a školení Organizovanie športových, kultúrnych, rodinných, firemných a iných spoločenských ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Maloobchod s výpočtovou technikou Spracovanie a povrchová úprava kovov Odlievanie železa, ocele a ľahkých kovov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Ubytovacie ...

Fotografické služby; Počítačové služby; Reklamné a marketingové služby; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Organizovanie výstav Tvorba webových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a kancelárske služby Obchodné a podnikateľské poradenstvo Vydavateľská a publikačná činnosť Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi Školiaca činnosť v oblasti vzdelávania Organizačné zabezpečenie kurzov a ...

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové služby Administratívne služby Prenájom ...

Kresličské práce Automatizované spracovanie dát Usporadúvanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie školení v oblasti softvéru a hardvéru Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení Vypracovanie dokumentácie a projektu energetického vybavenia stavieb Poskytovanie software - ...

Počítačové služby Služby súvisiace s databázami Organizovanie školení, kurzov a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov v ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Tvorba webovej stránky Vydavateľská činnosť Grafické počítačové práce Prenájom výpočtovej techniky Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prenájom nebytových priestorov Reklamná a propagačná činnosť Natáčanie videokamerou a výroba videa Prenájom strojov, prístrojov a ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Správa registratúry Administratívne služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Spracovanie údajov vrátane automatizovaného Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s ...

Agentúrne služby Upratovacie práce Zásielkové služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Správa bytového fondu Vydavateľská činnosť Tvorba webovských stránok Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Poriadanie seminárov, kurzov a ...

Počítačové služby Montáž autopríslušenstva Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov ...

Kopírovacie služby Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Nájom a prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie informácií cez internet Skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie a usporadúvanie spoločenských a ...

Vykonávanie opráv a údržby elektrických zariadení dodáva- vateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu Návrhy, konštruovanie v automatickom systéme riadenia pre meranie a reguláciu Návrh, zhotovenie, inštalácia snímačov fyzikálnych veličín Poskytovanie software - vyhotovovanie programov na ...

Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovávaním údajov Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Inštalácia a ...

Faktoring a forfaiting; Montáž sadrokartónu; Vedenie účtovníctva; Prenájom motorových vozidiel; Upratovacie a čistiace služby; Poskytovanie služieb mechanizmami; Reklamná a propagačná činnosť; Ručné výkopové a búracie práce; Recyklovanie kovového odpadu a šrotu; Prenájom stavebných strojov a zariadení; Manipulácia s nákladom v rozsahu ...

TVORBA SOFTWARE Tvorba software Poskytovanie služieb cez internet Organizovanie vzdelávacích podujatí PRENÁJOM HMOTNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU Prenájom hmotného hnuteľného majetku Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Vzdelávacia činnosť v oblasti informačných ...

Počítačové služby; Vedenie účtovníctva; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Reklamné činnosti Počítačová grafika Sprostredkovateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Usporadúvanie seminárov, školiacich a vzdelávajúcich podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľných ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Počítačové služby Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Organizovanie školení a výstav Prípravné práce k realizácii stavby Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými ...