Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Realizácia projektov v oblasti programového a technického vybavenia číslicových počítačov a mikropočítačov,strojov a iných zariadení, poradenské,informačné a ďalšie služby v uvedenej oblasti,vydávanie neperiodickej tlače

Počítačové služby; Reklamné a marketingové služby; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

Automatizované spracovanie dát Školenie v oblasti výpočtovej techniky /obsluha PC a softwaru/ Poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku/ Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s výpočtovou techni- kou, motorovými vozidlami vrátane náhradných dielov a prí- ...

Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov, školení Práce na počítači - tvorba WWW stránok Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Sprostredkovateľská činnosť / svýnimkou činností vylúčených z pôsobnosti ...

Agentúrna činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Tvorba webových stránok Činnosť účtovného poradcu Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Poskytovanie informácií z internetu Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Údržba počítačovej siete Obnova tonerov a atramentových náplní do tlačiarní Automatizované spracovanie údajov Tvorba webovej stránky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Kúpa tovaru na účely ...

Vydavateľská činnosť Tvorba webových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Grafické služby pomocou počítača Poskytovanie informácií z internetu Poskytovanie internetového pripojenia Prípravné práce k realizácii stavby Usporadúvanie školení, seminárov a kurzov Ubytovacie ...

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Úschova písomností a dokumentov Prenájom reklamných plôch a tabúľ Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výkon činnosti ...

Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Úschova písomností a dokumentov nearchívnej povahy Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Uskutočňovanie stavieb Vydavateľská činnosť Vydávanie periodickej tlače Poskytovanie on-line, softveru Prieskum trhu a verejnej mienky Zbúranie budov, zemské práce Skladovanie, uskladnenie tovarov Odoberanie vzoriek zeminy, skúšobné vrty Poradesnká činnosť v predmete podnikania Organizovanie kurzov, seminárov a školení Poradenstvo v ...

Marketing Reklamná a propagačná činnosť Obchodné a podnikateľské poradenstvo Zhotovovanie,dizajn a správa webových stránok Organizovanie kurzov, seminárov, školení, výstav a kongresov. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Poradenská činnosť ...

Prevádzkovanie fitnes centra Lakovanie motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod s výpočtovou technikou Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Inžinierska činnosť v stavebníctve Inštalácia, montáž a opravy vetrania Sprostredkovanie informácií z internetu Predaj ...

Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Vedenie účtovníctva a účtovnej evidencie Tvorba a poradenská služba v oblasti webových stránok Činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov Poskytovanie programového vybavenia na základe dohody s autorom Organizovanie kultúrnych,spoločenských a športových ...

Obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom (pivo,víno,alko a nealko nápojov) - sklo,krištáľ,porcelán,osobné a nákladné motorové vozidlá, drevo a výrobky z dreva,papier a výrobky z papiera,kože a výrobky z kože,hudobné nástroje,textílie,odevy a obuv, bižutéria,kozmetika,cigarety,tabak a tabakové výrobky, stavebný materiál ...

Skladovanie Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie informácií z INTERNET- u MONTÁŽ A OPRAVY MERACEJ A REGULAČNEJ TECHNIKY Digitálne spracovanie obrazu, zvuku a tlačovín Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť organizačných ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Tvorba webovských stránok Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Kancelárske a sekretárske služby Poskytovanie informácií z internetu Služby súvisiace s činnosťou databánk Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Projektovanie /spracovanie a ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Grafické a kresliarske práce Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj výpočtovej techniky Prieskum trhu v oblasti informačných systémov Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie prevádzky informačného systému Poskytovanie a sprostredkovanie informácií cez ...

Marketing Záložňa Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj motorových vozidiel a motocyklov Montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba, montáž, opravy reprodukčnej a ozvučovacej ...

Marketing; Vedenie účtovníctva; Prieskum trhu a verejnej mienky; Automatizované spracovanie dát; Služby súvisiace s databázami; Prenájom technických zariadení; Aplikácia programového vybavenia; Reklamné a propagačné činnosti; Prekladateľské a tlmočnícke služby; Organizovanie kurzov, školení a seminárov; Činnosť organizačných a ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Grafický design pomocou počítača Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Prenájom hnuteľných vecí Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Skladovanie; Finančný leasing; Prenájom hnuteľných vecí; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Prípravné práce k realizácii stavby; Baliace činnosti, manipulácia s tovarom; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Podnikanie v oblasti ...

Počítačové služby Administratívne služby Organizovanie vzdelávacích podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Fotografické služby Zhotovovanie www stránok Grafické práce na počítači Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kopírovacie a reprografické služby v rozsahu voľnej živnosti Výroba zvukových a zvukovoobrazových ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Podnikateľské ...

Prieskum trhu Finančný leasing Skladovanie tovaru Fotografické služby Faktoring a forfaiting Verejné obstarávanie Administratívne práce Fotokopírovacie služby Vydávateľská činnosť Zhotovovanie videozáznamov Čistiace a upratovacie práce Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizačné a ekonomické ...