Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Reklamné činnosti Zváračské práce Fotografické služby Prenájom automobilov Vydavateľská činnosť Železobetonárske práce Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Demolácie, búracie a zemné práce Nákup a predaj výpočtovej techniky Práce vo výškach v rozsahu voľnej živnosti Činnosti súvisiace s prevádzkou ...

Masérske služby Fotografické služby Čistiareň, prácovňa Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Počítačové grafika podľa predlohy Počítačové spracovanie videa a zvuku Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Organizovanie kongresov, sympózií a školení Montáž a údržba zariadení ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vydavateľská činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Reklamné a marketingové ...

Dodávka a poradenská služba ohľadne programov na spracovanie dát Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku Externé spracovanie informačných systémov na základe zmluvy s odberateľom Reklamné činnosti Obkladačské práce Vedenie účtovníctva Pomocné stavebné práce Výroba ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Grafické práce na počítači Zhotovovanie webových stránok Reklamné a propagačné činnosti Kúpa a predaj počítačov a ich komponentov Nahrávanie a spracovanie audio a videozáznamov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ...

Počítačové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Kaderníctvo Čistiace a upratovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Úprava a údržba zelene, výsadba okrasných rastlín Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti Krajčírstvo, výroba a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku

Faktoring a forfaiting Činnosť stavbyvedúceho Činnosť stavebného dozoru Prevádzkovanie odstavných plôch Poskytovanie informácií cez internet Prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí Administratívne práce, fotokopírovacie služby Automatizované spracovanie dát Tvorba webovej stránky Komplexná inžinierska činnosť v investičnej ...

Počítačové služby Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Skladovanie Donášková služba Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba mlynských výrobkov Prieskum trhu a verejnej mienky Vykonávanie mimoškolskej aktivity Vykonávanie laboratórnej činnosti Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v rozsahu voľnej ...

Zhotovovanie web - stránok Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti energetiky Fotografické služby, výroba videozáznamov Potápačské práce v rozsahu voľnej ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti strojárstva, ...

Poskytovanie softwaru Administratívne práce Vydavateľská činnosť Pomocné stavebné práce Automatizované spracovanie dát Služby databánk, správa sieti Poradenská činnosť v oblasti energetiky Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Potápačské práce v rozsahu voľnej živnosti Monitorovanie a analýza spotrieb technologických ...

Upratovacie práce Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Automatizované spracovanie údajov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v ...

Ostatný veľkoobchod Počítačové služby Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovateľská činnosť Služby poskytované počítačovou technikou Vedenie účtovníctva, administratívne služby Návrh, inštalácia a servis počítačových sietí Vedenie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky Diagnostika, oprava a údržba programového vybavenia ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Poradenská činnosť softvéru a hardvéru Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ...

Baliaca činnosť Administratívne práce Personálne poradenstvo Tvorba webovej stránky Podnikateľské poradenstvo Prevádzkovanie autobazáru Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Prekladateľské služby v rozsahu voľnej ...

Organizovanie výstav Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Poskytovanie informácií cez internet Prevádzkovanie nevýherných automatov Nákup, predaj a prenájom zábavnej techniky Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a ...

Grafické práce na počítači podľa predlohy Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľské služby spojené s prenájmom ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Administratívne práce Výroba textilného tovaru Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizovanie kultúrnych podujatí Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba pleteného a háčkovaného tovaru Nakladanie s odpadom v rozsahu voľnej živnosti Vedenie jednoduchého a podvojného ...

Marketing Finančný leasing reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a ...

Kresličské práce Automatizované spracovanie dát Usporadúvanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie školení v oblasti softvéru a hardvéru Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení Vypracovanie dokumentácie a projektu energetického vybavenia stavieb Poskytovanie software - ...

Počítačové služby Služby súvisiace s databázami Organizovanie školení, kurzov a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov v ...