Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Finančný leasing Agentúrna činnosť Sekretárske služby Počítačové služby Marketing a prieskum trhu Prenájom nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo Povrchové ozdobné tetovanie Prenájom hnuteľného majetku Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie ...

Stolárstvo Fotografické služby Tvorba webovej stránky Vydavateľská činnosť Grafické počítačové práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prenájom nebytových priestorov Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Natáčanie videokamerou a výroba videa Výskum a vývoj v oblasti technických ...

Faktoring a forfaiting Reklamné a marketingové služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové služby Finančný leasing Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie úverov alebo ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Tvorba webovej stránky Vydavateľská činnosť Grafické počítačové práce Prenájom výpočtovej techniky Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prenájom nebytových priestorov Reklamná a propagačná činnosť Natáčanie videokamerou a výroba videa Prenájom strojov, prístrojov a ...

Agentúrne služby Upratovacie práce Zásielkové služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Správa bytového fondu Vydavateľská činnosť Tvorba webovských stránok Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Poriadanie seminárov, kurzov a ...

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Úschova písomností a dokumentov Prenájom reklamných plôch a tabúľ Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výkon činnosti ...

Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Úschova písomností a dokumentov nearchívnej povahy Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Prevádzkovanie fitnes centra Lakovanie motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod s výpočtovou technikou Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Inžinierska činnosť v stavebníctve Inštalácia, montáž a opravy vetrania Sprostredkovanie informácií z internetu Predaj ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Podnikateľské ...

Fotografické služby Zhotovovanie www stránok Grafické práce na počítači Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kopírovacie a reprografické služby v rozsahu voľnej živnosti Výroba zvukových a zvukovoobrazových ...

Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Tvorba webovej stránky Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie informácií z internetu Prenájom a prevádzkovanie počítačov Uloženie písomností nearchívnej ...

Odevná výroba Textilná výroba Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Administrácia a správa informačných systémov a technológií Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu Montáž, oprava, údržba vyhradených technických zariadení elektrických Poskytovanie softwaru ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Oprava a ...

Krajčírstvo Výroba obuvi Reklamná činnosť Spracovanie údajov Tvorba www stránok Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Činnosť účtovných poradcov Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prekladateľské a tlmočnícke práce Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Činnosti ...

Agentúrne služby Vydavateľská činnosť Tvorba webovských stránok Reklamná a propagačná činnosť Poriadanie seminárov, kurzov, školení Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Poriadanie kultúrnych a športových podujatí Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Poskytovanie a sprostredkovanie informácií z ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Podnikateľské poradenstvo ...

Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie kartografických diel a neperiodických publikácií Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti geodézie a ...