Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Skladovanie Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Geodetické a kartografické činnosti Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné ...

Reklamná činnosť Spracovanie údajov Vydavateľská činnosť Skladovanie a uskladnenie Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Zhotovovanie webových stránok Organizovanie seminárov, školení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Poradenská služba ...

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Reklamné a marketingové služby Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Fotoslužba Tvorba software Hromadné spracovanie dát Zhotovovanie videozáznamov Veľkoobchodná činnosť okrem koncesií Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom a leasing motor.vozidiel a iných základných prostriedkov Sprostredkovateľská ,poradenská a obchodná činnosť v oblasti Hardware a Software Kancelárske a sekretárske ...

Spracovanie údajov Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Tvorba webových stránok Sprostredkovanie pobytov v zahraničí - au pair Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Správa databázových sietí a internetových stránok Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Realizácia grafických a textových prác pomocou počítača Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Reklamná činnosti Zámočnícka činnosť Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Návrh a realizácie počítačových sietí typu LAN, WAN Usporadúvanie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky

Zhotovovanie Web stránok Grafické práce na počítači Reklamné a propagačné činnosti Automatizované spracovanie údajov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Služby súvisiace s databázami a služby ...

Zváranie Čistenie budov Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikateľské poradenstvo v obchode Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Vydávanie nahraných nosičov záznamu ...

Spracovanie údajov a služby s tým spojené, riadenie a vedenie činnosti zariadení na spracovanie údajov, počítačové spracovanie údajov a služby s tým spojené, poskytovanie služieb súvisiacich so spracovaním údajov a ich tabeláciou, prenosy údajov, prípravné práce na spracovanie údajov a spracovanie údajov na strojoch Údržba a oprava kancelárskych ...

Počítačové služby Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba izolovaných drôtov a káblov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, ...

Správa počítačových sietí Služby súvisiace s databázami Reklamné a propagačné činnosti Poskytovanie software so súhlasom autora Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie školení, konferencií a seminárov Spracovanie údajov a služby súvisiace so spracovaním údajov Poradenská služba ...

Spracovanie údajov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie ...

Reklamná činnosť Spracovanie údajov Rozmnožovacie práce Podnikatelské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Služby súvisiace s databázami Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Poskytovanie software ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vydávanie manuálov pracovných činností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým ...

Obchodná činnosť-výpočtová a kancelárska a technika Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Školenia a poradenské služby v oblasti software a hardware

Fotografické služby Reprografické práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Prekladateľské a tlmočnícke služby Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Organizovanie ...

Operatívny leasing Spracovanie údajov Fotografické služby Tvorba videozáznamov Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Skladovanie a uskladňovanie Grafické práce na počítači Zhotovovanie webových stránok Organizovanie kurzov a školení Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Počítačové služby Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Služby súvisiace s databázami Služby informačných technológií Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie ...

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Počítačové služby

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Databanky Automatizované spracovanie dát Maloobchod mimo riadnej predajne Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču Prenájom kancelárskych strojov a zariadení Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac.dát Maloobchod /okrem motor.vozidiel,jedov, žieravín, starožit./ veľkoobchod a ...