Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

Programovanie a počítačové služby Návrh, vývoj a optimalizácia e-shopových riešení pre malé a stredné firmy. E-shopy na mieru.

Operatívny leasing Spracovanie údajov Fotografické služby Tvorba videozáznamov Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Skladovanie a uskladňovanie Grafické práce na počítači Zhotovovanie webových stránok Organizovanie kurzov a školení Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Geodetické a kartografické činnosti Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné ...

Reklamná činnosť Spracovanie údajov Vydavateľská činnosť Skladovanie a uskladnenie Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Zhotovovanie webových stránok Organizovanie seminárov, školení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Poradenská služba ...

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Reklamné a marketingové služby Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Fotoslužba Tvorba software Hromadné spracovanie dát Zhotovovanie videozáznamov Veľkoobchodná činnosť okrem koncesií Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom a leasing motor.vozidiel a iných základných prostriedkov Sprostredkovateľská ,poradenská a obchodná činnosť v oblasti Hardware a Software Kancelárske a sekretárske ...

Spracovanie údajov Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Reklamná činnosti Zámočnícka činnosť Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Návrh a realizácie počítačových sietí typu LAN, WAN Usporadúvanie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky

Tvorba webových stránok Sprostredkovanie pobytov v zahraničí - au pair Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Správa databázových sietí a internetových stránok Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Realizácia grafických a textových prác pomocou počítača Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Zhotovovanie Web stránok Grafické práce na počítači Reklamné a propagačné činnosti Automatizované spracovanie údajov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Služby súvisiace s databázami a služby ...

Zváranie Čistenie budov Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikateľské poradenstvo v obchode Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Vydávanie nahraných nosičov záznamu ...

Spracovanie údajov a služby s tým spojené, riadenie a vedenie činnosti zariadení na spracovanie údajov, počítačové spracovanie údajov a služby s tým spojené, poskytovanie služieb súvisiacich so spracovaním údajov a ich tabeláciou, prenosy údajov, prípravné práce na spracovanie údajov a spracovanie údajov na strojoch Údržba a oprava kancelárskych ...

Počítačové služby Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba izolovaných drôtov a káblov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, ...

Správa počítačových sietí Služby súvisiace s databázami Reklamné a propagačné činnosti Poskytovanie software so súhlasom autora Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie školení, konferencií a seminárov Spracovanie údajov a služby súvisiace so spracovaním údajov Poradenská služba ...

Spracovanie údajov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie ...

Reklamná činnosť Spracovanie údajov Rozmnožovacie práce Podnikatelské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Služby súvisiace s databázami Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Poskytovanie software ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vydávanie manuálov pracovných činností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým ...

Obchodná činnosť-výpočtová a kancelárska a technika Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Školenia a poradenské služby v oblasti software a hardware

Fotografické služby Reprografické práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Prekladateľské a tlmočnícke služby Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Organizovanie ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Počítačové služby Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Služby súvisiace s databázami Služby informačných technológií Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie ...

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Počítačové služby

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...