Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Ing. Dalibor Čmiel
Společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení Kotlíkové dotace a dotace Nová Zelená úsporám, Dešťovka a na Solární systémy. Poradíme Vám ohledně financování ekologického vytápění a jak žádat o dotace. Orientujeme se také v programu Kotlíkové dotace po celém Moravskoslezském kraji včetně Ostravy a okolí. Poradenství v ...
TOMAN FINANCE GROUP s.r.o.
Společnost TOMAN FINANCE GROUP s.r.o. se zaměřuje na financování právnických a fyzických osob. Pomáháme s refinancováním úvěrů, se zajišťováním a vyřizováním dotací, s životním i neživotním pojištěním, stavebním spořením a s hypotékami. Dále Vám poskytujeme finanční, právní a ekonomické poradenství. Finanční služby: Právnické osoby: ...
Stelma spol. s r.o.
Společnost Stelma spol. s.r.o, Pardubice poskytuje komplexní služby v oblasti čerpání dotačních prostředků nejen ze zdrojů EU, ale i z Národních a krajských zdrojů. Jsme na počátku nového dotačního období a rozhodně bude co rozdělovat. Získaná dotace umí udělat velkou radost, ale zároveň přidělat mnoho vrásek. Právě v tomto ohledu jsou ...
Poskytujeme služby v oblasti dotací, veřejných zakázek a manažerského řízení projektů. Naše služby jsou vždy komplexní. Pracujeme pro veřejnou i soukromou sféru. Mezi naše klienty patří obce, města, drobní živnostníci i velké korporace. Jsme tu pro Vás již od roku 2006.

Služby: - projektová činnost ve výstavbě, projekce - inženýrská činnost ve výstavbě - konzultační a koordinační činnost - činnost spojená s čerpáním dotací.

Služby: - kompletní servis a poradenská činnost k fondům EU - založení dobrovolného svazku obcí - založení MAS a principy místního partnerství - tvorba strategických plánů rozvoje obcí a svazků - SWOT analýzy

Společnost AB Corp s.r.o. se zabývá projektovým managementem. Poskytujeme ekonomické a finanční poradenství. Mezi naše služby patří komplexní dotační a projektové poradenství pro průmyslovou výrobu, výzkum, vývoj a inovace. Služby: - ekonomické poradenství - finanční poradenství - dotační poradenství - projektové poradenství. Komplexní ...

Poradenství v oblasti dotací a možnosti rozvoje pro: - obce - školy - podnikatele - neziskové organizace

Činnost: - realizace stavebních zakázek a poskytování specializovaných právních a finančních služeb - sanace betonových konstrukcí a rekonstrukce staveb - injektáže a sanace trhlin, injektáže průsaků a sanace vlhkého zdiva. Vzdělávání.

Naše společnost BAOBAB péče o zeleň s.r.o. se sídlem v Praze se již řadu let zabývá komplexní péčí o zeleň. Ve své činnosti se zaměřujeme především na tyto oblasti: - zakládání a rekonstrukce parků, zahrad a doprovodné zeleně - smluvní údržba zeleně - zahradní a krajinná architektura - péčí o stromy (arboristika) - rizikové ...

- Stavební a projekční práce - Inženýrské služby - Vyřízení dotací - Nová Zelená Úsporám - Autodoprava - doprava a dovoz sypkých materiálů, sutě, zeminy - Financování

Poskytování komplexních služeb v dotační oblasti

Poradenství a inženýring v oblasti dotací při výstavbě rybníků, vodních nádrží

Služby: -strukturální fondy EU, granty a dotace pro podnikatelský a veřejný sektor – vyčerpávající databáze, kde jako jediní garantujeme aktuálnost. Nastavitelné sledování výzev dotací na Váš email. Poskytujeme dotační know-how.

Služby: - firemní dotace - dotace z EU - finanční poradenství.

Činnost: - služby profesionálních dotačních poradců - konzultace a příprava projektových záměrů - dotační a poradenské služby - investiční pobídky

Dotační poradenství. Dotace pro obce, zemědělce, podnikatele, na biomasu, pro cestovní ruch a životní prostředí

Dotační poradenství pro lesní hospodářství, poradenské a zprostředkovatelské služeby v lesnictví, ochraně přírody a životním prostředí.

Poskytování kompletního poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče. Jedná se o kompletní agendu zadávacích a výběrových řízení, agendy námitek, zpracování interních předpisů. Pro uchazeče společnost zajišťuje kompletní přípravu nabídky do zadávacího řízení, včetně agendy námitek. Společnost nabízí i širokou školící činnost v ...

Centrum dotací, služby: - dotační poradenství - dotace, EU fondy - veřejné zakázky, výběrová řízení dodavatelů.

Poradenské služby - dotační management - financování projektů - zadávání veřejných zakázek.

Činnost: - stavebnictví - inženýrské služby - finanční příprava staveb

Služby: - řešení získávání a čerpání dotací z fondů Evropské unie - příprava projektových záměrů, zpracování žádostí o dotace a úplné zpracování projektů - poradenství týkající se vhodného nastavení vnitřních firemních procesů - studie proveditelnosti - poradenství v oblasti fúzí a akvizic - Interim management

Produkty a služby: - sanace - hydroekologické sanace - měření emisí - personální audit - zateplování

Služby: - poradenství v oblasti strukturálních fondů a získávání dotací.