Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Ing. Dalibor Čmiel
Společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení Kotlíkové dotace a dotace Nová Zelená úsporám, Dešťovka a na Solární systémy. Poradíme Vám ohledně financování ekologického vytápění a jak žádat o dotace. Orientujeme se také v programu Kotlíkové dotace po celém Moravskoslezském kraji včetně Ostravy a okolí. Poradenství v ...
TOMAN FINANCE GROUP s.r.o.
Společnost TOMAN FINANCE GROUP s.r.o. se zaměřuje na financování právnických a fyzických osob. Pomáháme s refinancováním úvěrů, se zajišťováním a vyřizováním dotací, s životním i neživotním pojištěním, stavebním spořením a s hypotékami. Dále Vám poskytujeme finanční, právní a ekonomické poradenství. Finanční služby: Právnické osoby: ...
Stelma spol. s r.o.
Společnost Stelma spol. s.r.o, Pardubice poskytuje komplexní služby v oblasti čerpání dotačních prostředků nejen ze zdrojů EU, ale i z Národních a krajských zdrojů. Jsme na počátku nového dotačního období a rozhodně bude co rozdělovat. Získaná dotace umí udělat velkou radost, ale zároveň přidělat mnoho vrásek. Právě v tomto ohledu jsou ...
Služby: - firemní dotace - dotace z EU - finanční poradenství.

Činnost: - služby profesionálních dotačních poradců - konzultace a příprava projektových záměrů - dotační a poradenské služby - investiční pobídky

Dotační poradenství. Dotace pro obce, zemědělce, podnikatele, na biomasu, pro cestovní ruch a životní prostředí

Dotační poradenství pro lesní hospodářství, poradenské a zprostředkovatelské služeby v lesnictví, ochraně přírody a životním prostředí.

Poskytování kompletního poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče. Jedná se o kompletní agendu zadávacích a výběrových řízení, agendy námitek, zpracování interních předpisů. Pro uchazeče společnost zajišťuje kompletní přípravu nabídky do zadávacího řízení, včetně agendy námitek. Společnost nabízí i širokou školící činnost v ...

Centrum dotací, služby: - dotační poradenství - dotace, EU fondy - veřejné zakázky, výběrová řízení dodavatelů.

Poradenské služby - dotační management - financování projektů - zadávání veřejných zakázek.

T Projekt Ing. Pavel Tuček- architektonická a projekční kancelář. Máme dlouholeté zkušenosti v tomto oboru již od roku 1991. Provádíme: Architektonické návrhy, studie. Projektanti, projektování, projekční práce. Projektová, inženýrská činnost ve výstavbě, inženýring. Technický, stavební, autorský dozor. Technický dozor- kontrola ...

Činnost: - stavebnictví - inženýrské služby - finanční příprava staveb

Služby: - řešení získávání a čerpání dotací z fondů Evropské unie - příprava projektových záměrů, zpracování žádostí o dotace a úplné zpracování projektů - poradenství týkající se vhodného nastavení vnitřních firemních procesů - studie proveditelnosti - poradenství v oblasti fúzí a akvizic - Interim management

Produkty a služby: - sanace - hydroekologické sanace - měření emisí - personální audit - zateplování

Služby: - poradenství v oblasti strukturálních fondů a získávání dotací.

Služby: - zpracování projektů, které se ucházejí o dotace z fondů EU i z národních zdrojů - služby týkající se organizace veřejných zakázek

Poskytování komplexních služeb v dotační oblasti

Služby - dotační poradenství - výběrová řízení - konzultace v oblasti managementu, lidských zdrojů a vzdělávání.

Veškerá stavební činnost. Práce a agenda: - Zelená úsporám.

Poskytování informací o systému dotačních titulů. Spoluúčast na tvorbě a formulaci podnikatelských záměrů. Zpracování žádostí k dotačním titulům.

Služby: - dotace z fondů EU - investiční pobídky - výběrová řízení - projektový managament - daňový odpočet na VaV - analýzy a studie na míru

Služby: - zpracování projektové dokumentace - poradenství pro získání dotací z evropských fondů.

Služby: - dotační činnost - marketing - reklama - vzdělávání - stavební projekce

Zařizování dotací z dotačních titulů fondů Evropské unie EU Stavební práce Vodohospodářské stavby - projekty - rybníky Protierozní ochrana Projekce - kanalizace - vodovody - přípojky - čistírny odpadních vod (ČOV.