Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Zateplování - fasády - panelové domy - ZELENÁ ÚSPORÁM Stavební činnost, výstavba: - domy na klíč Klempířské prácevýstavba - střechy na klíč

Služby: - finanční poradenství - projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví - veřejné zakázky, dotace a granty.

Poradenství - dotace z EU - rozvoj měst a obcí

Poradenství v oblasti dotací a grantů. Zdarma provedeme analýzu Vašich dotačních možností. Následně Vás provedeme celým procesem získání dotace a jejího čerpání od A do Z. Vytvoříme kompletní žádost o dotaci vč. studie proveditelnosti, podnikatelského záměru a dalších povinných příloh. Zajistíme také kompletní administraci projektu včetně ...

Stavební společnost Výstavba, rekonstrukce, oprava - občanské, bytové a průmyslové stavby - kompletní realizace staveb - výměna oken a dveří -ploché a šikmé střechy - rekonstrukce koupelen - půdní vestavby - zateplování - inženýrské sítě. Zelená úsporám.

Středisko služeb podnikatelům, s.r.o. Zajištujeme účetní a poradenské služby pro podnikatele: - účetní poradenství - vedení daňové evidence - zpracování účetnictví - vedení evidence pro závazky a pohledávky - roční účetní závěrky - účetní dohledy a další servis. - vedení účetnictví - zajištění právních služeb - školení v ...

Financování projektů. Podnikatelské plány. Dotační programy. Dotace pro firmy.

Dotační politika - vyhledání vhodné dotace, zpracování žádosti o dotaci, sledování průběhu čerpání dotace, závěrečné vyúčtování. Veřejné zakázky - zpracování zadávací dokumentace, dohled nad zadávacím řízením, administrace veřejné zakázky ve vazbě na Věstník veřejných zakázek a dle zákona o veřejných zakázkách. Realitní činnost. Finanční ...

Naše firma se od roku 1991 zabývá montážní činností v oboru voda - topení - plyn včetně dodán materiálu, servisních a revizních služeb. Rekonstrukce panelových bytů, bytových jader, montáž podlahového topení, út topení, solárních systémů, technických místností rodinných domů, krbových kamen s výměníkem, zednické, obkladačské práce. Služby na ...

Poradenství, zpracování a realizace projektů k získání dotace z fondů Evropské unie a dalších dotačních zdrojů.

Poradenství při získávání dotací z fondů ČR a EU - mapování reálných možností financování.

Nabízíme Vám ucelenou pomoc při tvorbě i řízení projektu. Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci, zpracování žádosti o poskytnutí podpory... Hlavní výzvou je pro nás efektivní využívání strukturální a kohezní politiky EU, a to především z důvodu dlouhodobého a ekonomicky udržitelného růstu kvality života...

Kompletní služby při realizaci rozvojových programů v oblasti průmyslu, infrastruktury, vzdělávání, cestovního ruchu či zemědělství, poradenství.

Komplexní servis zpracování dotací Realitní činnost Školení - dotační management - projektová řízení - osobní efektivita - vedení týmu - týmová spolupráce - současné trendy v podnikání

Zpracování žádostí o podporu, technicko - ekonomické studie - návrhy způsobů financování a spolufinancování projektů - návrh a posouzení možností při zařazení projektu do vhodných dotačních titulů v rámci finančních fondů ČR i EU

Výroba fasádních dekorativních profilů. - štukatérské doplňky - dekorace fasád - šambrány - štuková výzdoba fasád - obkladové pásky - tvarové výřezy z polystyrenu - grafické návrhy fasád Zateplování budov - Zelená úsporám - revitalizace panelových domů a činžáků

Poradenství: - marketingové strategie a plány - řízení firem, systémy rozvoje, řízení jakosti - inovační podnikání - žádosti o dotace z EU.

Provádění komplexní inspekce komerčních prostor, budov, výrobních podniků, školských zařízení, bytových domů. Prověření stavu budov, technologií, dokladů, revizí. Kontroly bezpečnosti a komfortu zákazníků. Prověřování kvality služeb, potřebného počtu a chování zaměstnanců. Využívání možných dotací EU. Expertýzy nedostatků. Návrhy ...

Poradenství v oblasti energetiky. Projekce: - tepelné zdroje - rozvody tepla.

Finanční a ekonomické služby Zpracování - programy a dotace EU Pořádání - konference Pořádání - semináře

Poradenství: - při získávání dotací z EU - v oblasti zadávání veřejných zakázek.