Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Firma specializující se na prodej plastových oken, dveří a příslušenství (žaluzie, sítě proti hmyzu..), včetně montáže a bezplatného poradenství. Zapojení v programu Zelená úsporám. Držitel certifikátu kvality: ISO 9001

Nabídka poradenské, konzultační a školící činnosti v oblasti Evropské unie, strukturálních fondů, fondů soudržnosti a zpracování projektů.

Investiční, stavební a developerský koncern IMPOWER FINANCE provádí na území EU činnost: - investiční - developerskou - poradenskou. Kromě toho poskytuje IMPOWER FINANCE: - grantové poradenství - zpravodajské a informační služby - služby prověřování obchodních příležitostí a partnerů v ČR i zahraničí - poradenství v oblasti ...

Dotace a projekty EU Kurzy anglického jazyka Vzdělávání pedagogů v oblasti práce osob s PAS - vzdělávání pracovníků v sociálních službách kurzy - komunikace v krizové situaci.

Dotace, granty. Naše firma Vám nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenství pro tyto oblasti: - veřejná správa - rozvoj podnikání - výzkum, vývoj, inovace - vzdělání a školství - vznik nových pracovních míst - rozvoj měst, obcí a regionů - cestovní ruch.

Pro projekty spolufinancované ze Strukturálních fondů EU CRR zajišťuje HW i SW podporu a provoz monitorovacích systémů MONIT a BENEFIT. CRR také metodicky řídí a usměrňuje vznik, výstavbu a provoz Regionálního Informačního Servisu (RIS), který je unikátním on-line souhrnem regionálních dat z celé ČR. Bezplatně zpřístupněné údaje ...

Nabídka služeb agentury pro podporu reginálního rozvoje. Realizace programů Phare a tvorba regionálních informačních systémů.

Společnost poskytuje dotační poradenství v oblasti strukturálních fondů Evropské Unie, což obnáší dotační audit, vypracování žádosti o dotaci, zpracování studie proveditelnosti, projektový management. Pořádáme semináře, napomáháme vzniku klastrů.

Zabýváme se využíváním obnovitelných zdrojů energie. Návrhy, montáže technologií, záruční a pozáruční servis: -fotovoltaické elektrárny -tepelná čerpadla XP ENERGY, CARRIER -dělený systém vzduch-voda, země-voda -solární systémy na ohřev TUV a přitápění -kolektory ploché THERMOSOLAR -vakuové trubicové kolektory APRICUS -řízené dotace ...

Fundraising: získávání finančních prostředků pro podnikatelské, dobročinné nebo jiné účely (dotace, subvence, granty, prostředky EU, Evropské strukturální fondy ESF, nadace, nadační fondy, vlastní kampaně). Související služby zahrnují návrhy a supervize: fundraisingové strategie, podnikatelské plány, finanční rozpočty, finanční hospodaření a ...

Společnost KP projekt s.r.o. je zkušeným zpracovatelem projektů financovaných z veřejných zdrojů, především ze strukturálních fondů EU. Předkladatelům a realizátorům projektů nabízí projektové poradenství ve všech fázích projektu (příprava, zpracování, realizace, vyhodnocení), monitoring dotačních příležitostí, kompletní zpracování projektových ...

Poradenská a projekční kancelář zaměřená na přípravu projektů souvisejících s úsporami energie, obnovitelnými zdroji a technologiemi spojenými s principy udržitelného rozvoje a šetrným využíváním zdrojů.

Management regionálního rozvoje: Zajišťujeme kompletní služby v oblasti řízení rozvoje obcí a svazků obcí. Služby pro podnikatele: Komplexní ekonomický servis pro drobné a malé podnikatele. Zpracování žádostí o dotace: Zajišťujeme komplexní zpracování žádostí o dotace z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie.

Dotační poradkyně a projektová manažerka pro dotace z EU..

Služby: -poradenství v oblasti účetnictví a daňové evidence -zpracování finančních analýz, daňových přiznání a žádostí na čerpání dotací Evropské unie.

Profilujeme se jako nezávislá poradensko-právní společnost zaměřená na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a evropských fondů. Během našeho dlouholetého působení jsme již zorganizovali pro naše klienty veřejné zakázky v objemu několika mld. Kč, a to bez jakékoli pokuty udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či ...

Služby: -poradenství v oblasti dotací a grantů ze strukturálních fondů EU.

Služby: -zprostředkování dotací ze strukturálních fondů Evropské unie

Mezinárodní inženýrská poradenská firma, založená v roce 1993 ve spolupráci s významnou francouzskou inženýrskou organizací BCEOM - Societe Francaise d´Ingenierie. Má tradici v oblastech: poradenství, zpracování studií, analýz, projektů a výzkumu pro orgány státní správy, regiony, kraje, obce a svazky obcí, pro podnikatelskou sféru a pro ...

HM-V Active s.r.o. Ostrava. Komplexní služby pro majitele panelových domů. Servis pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, obchodní společnosti a obce. Revitalizace panelových domů. Příprava a realizace rekonstrukce panelových domů. Financování na míru. Dotace od státu. Výběrové řízení. Inženýring ...

Nabídka poradenských služeb při získávání dotací z EU, při zadávání veřejných zakázek podle platných předpisů nebo při vzdělávání pracovníků.

Služby: -dotační poradenství od A do Ž -energetické audity, poradenství v energetice a v oblasti obnovitelných zdrojů -výběrová řízení a centrální nákupy -projektové řízení a projektový management -EU affairs – problematika vztahů s EU -daně, finance a účetnictví.

Služby: -dotační poradenství od A do Ž -energetické audity, poradenství v energetice a v oblasti obnovitelných zdrojů -výběrová řízení a centrální nákupy -projektové řízení a projektový management -EU affairs – problematika vztahů s EU -daně, finance a účetnictví.

Služby: -dotační poradenství od A do Ž -energetické audity, poradenství v energetice a v oblasti obnovitelných zdrojů -výběrová řízení a centrální nákupy -projektové řízení a projektový management -EU affairs – problematika vztahů s EU -daně, finance a účetnictví.