Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Služby: - firemní dotace - dotace z EU - finanční poradenství.

Činnost: - služby profesionálních dotačních poradců - konzultace a příprava projektových záměrů - dotační a poradenské služby - investiční pobídky

Dotační poradenství. Dotace pro obce, zemědělce, podnikatele, na biomasu, pro cestovní ruch a životní prostředí

Dotační poradenství pro lesní hospodářství, poradenské a zprostředkovatelské služeby v lesnictví, ochraně přírody a životním prostředí.

Poskytování kompletního poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče. Jedná se o kompletní agendu zadávacích a výběrových řízení, agendy námitek, zpracování interních předpisů. Pro uchazeče společnost zajišťuje kompletní přípravu nabídky do zadávacího řízení, včetně agendy námitek. Společnost nabízí i širokou školící činnost v ...

Centrum dotací, služby: - dotační poradenství - dotace, EU fondy - veřejné zakázky, výběrová řízení dodavatelů.

Poradenské služby - dotační management - financování projektů - zadávání veřejných zakázek.

Činnost: - stavebnictví - inženýrské služby - finanční příprava staveb

Služby: - řešení získávání a čerpání dotací z fondů Evropské unie - příprava projektových záměrů, zpracování žádostí o dotace a úplné zpracování projektů - poradenství týkající se vhodného nastavení vnitřních firemních procesů - studie proveditelnosti - poradenství v oblasti fúzí a akvizic - Interim management

Produkty a služby: - sanace - hydroekologické sanace - měření emisí - personální audit - zateplování

Služby: - poradenství v oblasti strukturálních fondů a získávání dotací.

Služby: - zpracování projektů, které se ucházejí o dotace z fondů EU i z národních zdrojů - služby týkající se organizace veřejných zakázek

Služby - dotační poradenství - výběrová řízení - konzultace v oblasti managementu, lidských zdrojů a vzdělávání.

Veškerá stavební činnost. Práce a agenda: - Zelená úsporám.

Poskytování informací o systému dotačních titulů. Spoluúčast na tvorbě a formulaci podnikatelských záměrů. Zpracování žádostí k dotačním titulům.

Služby: - dotace z fondů EU - investiční pobídky - výběrová řízení - projektový managament - daňový odpočet na VaV - analýzy a studie na míru

Služby: - zpracování projektové dokumentace - poradenství pro získání dotací z evropských fondů.

Služby: - dotační činnost - marketing - reklama - vzdělávání - stavební projekce

Zařizování dotací z dotačních titulů fondů Evropské unie EU Stavební práce Vodohospodářské stavby - projekty - rybníky Protierozní ochrana Projekce - kanalizace - vodovody - přípojky - čistírny odpadních vod (ČOV.

Služby: - poradenská firma -odborné v oblasti dotačního poradenství -dotační management -revitalizace alejí stromů -poradenství životního prostředí.

Služby: - zakázkové programování - příprava žádostí pro dotace - zpracování, vyřizování dotací ze strukturálních fondů z EU a monitoring dotací - vedení, zpracování účetnictví.

Naše společnost ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o. sídlící v Praze poskytuje služby v oblasti dotačního managementu ve vztahu k získání a správě podpory z fondů EU a poradenstvím v oblasti veřejných zakázek. Služby voblasti dotací, grantů a veřejných zakázek: - konzultační a poradenská činnost pro žadatele o podporu z ...

Firma SEADD s.r.o. působí v regionu Uherské Hradiště, její hlavní činností je zakázková výroba a montáže prvků pro vybavení interiérů a exteriérů i městský mobiliář. Vyrábíme kovové, ocelové, nerezové, hliníkové konstrukce, nerezové zábradlí vnitřní i venkovní, zastřešení dveří včetně instalace. Podstatnou část našich zakázek tvoří městský ...

Služby: - zprostředkování dotací z fondů Evropské Unie - dotační poradenství