Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Služby - zpracování žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU - projektování staveb, inženýrská činnost.

Činnost: - poradenství v oblasti dotací, státních úvěrů a státních záruk.

Činnost: - poradenské služby v oblastech - manažerské poradenství, outsourcing služeb, informační technologie a dotační management včetně financování projektů z fondů EU.

Služby - dotační poradenství - realizace výběrových řízení na dodavatele.

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o. je poradenskou společností, která svým klientům pomáhá podpořit podnikání pomocí veřejné podpory. Zajistíme pro vás: - Konzultaci projektových záměrů - Zjištění vhodných dotačních titulů (dotační audit) - Formulaci podnikatelského záměru a studie proveditelnosti - Zpracování kompletní žádosti o dotaci - ...

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o. je poradenskou společností, která svým klientům pomáhá podpořit podnikání pomocí veřejné podpory. Zajistíme pro vás: - Konzultaci projektových záměrů - Zjištění vhodných dotačních titulů (dotační audit) - Formulaci podnikatelského záměru a studie proveditelnosti - Zpracování kompletní žádosti o dotaci - ...

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o. je poradenskou společností, která svým klientům pomáhá podpořit podnikání pomocí veřejné podpory. Zajistíme pro vás: - Konzultaci projektových záměrů - Zjištění vhodných dotačních titulů (dotační audit) - Formulaci podnikatelského záměru a studie proveditelnosti - Zpracování kompletní žádosti o dotaci - ...

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o. je poradenskou společností, která svým klientům pomáhá podpořit podnikání pomocí veřejné podpory. Zajistíme pro vás: - Konzultaci projektových záměrů - Zjištění vhodných dotačních titulů (dotační audit) - Formulaci podnikatelského záměru a studie proveditelnosti - Zpracování kompletní žádosti o dotaci - ...

Poradenství v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, specializace na průmyslový, technologický a ICT sektor. Zajistíme komplexní administraci procesu získání a udržení dotace - kvalitně a s vysokou úspěšností.

Služby: - poradenství při získávání dotací - finanční poradenství - poradenství pro veřejnou správu.

Služby: - dotační poradenství - dotace z EU.

Služby: - poradenství v oblasti ekonomiky Evropské unie a dotací.

Poradenství v oblasti čerpání dotací z EU, národních zdrojů pro obce, města, podnikatele, zemědělce, včelaře, neziskové organizace, školy aj., poradenství a administrace veřejných veřejných zakázek, tvorba strategických rozvojových dokumentů obcí, měst a mikroregionů, analýz, rozborů území, studií aj.

Služby: - příprava a řízení dotačních projektů, zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů, networkingu a inovací

Akciová společnost EEIP je jedna z nejvýznamnějších českých společností působící v oboru poradenství v oblastech fúzí a akvizic, privatizací, firemních financí a přípravy subjektů na vstup a působení v EU a při získávání zdrojů z fondů EU. Poradenství v oblastech: - fúze a akvizice - privatizace - restrukturalizace a financování - ...

Služby: - dotační poradenství - příprava strategických a rozvojových dokumentů pro municipality (strategické plány měst a obcí) - stavební projekce

Činnost: dotační management a řízení projektů - zpracováním žádostí o dotace - zpracováním studií proveditelnosti - analýzy rizik - finančních analýzy a harmonogramy Zaměřujeme se především na oblast životního prostředí a regionální investiční projekty.

Služby, poradenství: - dotace z EU - výběrová řízení, veřejné zakázky.

Poskytujeme: -dotace -finanční prostředky -fondy EU a jiné veřejné zdroje -profesionální zpracování žádostí o dotaci včetně všech povinných příloh. -konzultace, poradenství -zpracování zadávací dokumentace pro výběrová řízení -vedení výběrových řízení. Projektový management.

Služby - administrace veřejných zakázek, dotací a koncesních řízení - investiční poradenství a vzdělávání - technický dozor investora.

Nabízíme komplexní dotační a grantové poradenství zahrnující služby v rámci celého projektového cyklu od vyhodnocení dotačních příležitostí přes komplexní zpracování žádosti o dotaci, podpoření realizace projektu, zajištění publicity až po vyhodnocení celé investiční akce.

Dotační poradenství - dotace EU - služby pro neziskové organizace - zpracování dotačních žádostí.

Dotace z EU. Dotační poradenství: -v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU -při plnění požadavků zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.

Poskytujeme základní informace k aktuálně vyhlášeným dotačním výzvám. Využijte možnost získat dotace, finanční prostředky na: - investice do moderních technologií v programu ROZVOJ - podporu průmyslového výzkumu a vývoje POTENCIÁL - podporu projektů apl. výzkumu a exp. vývoje EPSILON - finanční příspěvky na vzdělávání v Podpora ...