Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Konzultační, poradenská činnost: - dotace z fondů EU - dotace ze statní rozpočtu - žádosti o podporu - investiční dozor - výběrová řízení - technický dozor investora

Zprostředkování dotací z EU.

Služby - dotační poradenství - poradenství v rámci operačních programů OPPIK, OP Zaměstnanost, OP Životní prostřední, IROP a dalších.

Činnost, služby - zaměření na veřejné zakázky - administrace zadávacích řízení - realizace výběrových řízení z fondů EU.

Poradenství při získávání dotací z EU fondů.

Poradenská činnost - poradenství v oblasti dotací z fondů EU.

Firma Foresta SG a.s. zajišťuje dotační programy v oblasti lesnictví, jako jsou dotace na lesní cesty, zalesňování, techniku, školky, traktory a další příspěvky týkající se lesního hospodářství. Kromě samotných dotací realizujeme i lesnické a ekonomické analýzy hospodaření, výpočet a nárokování újem a škod na lesním majetku. Pro poskytování ...

Společnost Foresta SG a.s. působí v oboru lesnictví, dřevařství, zemědělství a životní prostředí již od roku 1994. Našim cílem je vyhledávat, vytvářet a realizovat jedinečná řešení, která mohou dostatečně podporovat správu lesního majetku a další procesy s ním spojené. V rámci lesního poradenství zajišťujeme audit, analýzy stavu lesního majetku i ...

Pojištění, dotace, energetika, finance, stavebnictví, projektové řízení.

Činnost: - dotace, administrace projektů - výběrová řízení - studie proveditelnosti - strategické rozvojové plány.

Služby: - procesního řízení - řízení projektů, rozvoje managementu a strategického řízení - získávání dotací EU - řízení veřejných zakázek - kurzy základních managerských dovedností

Služby: - dotace - zajištění úvěru či leasingu.

Činnost: - investiční a dotační poradenství - projektový management - regionální rozvoj a strategické plánování - veřejné zakázky

Poradenské služby - získávání dotací z Evropské unie - zadávání veřejných zakázek podle platných předpisů.

Poradenská agentura, činnost: - příprava, realizace a řízení projektů z veřejného sektoru - vypracování kompletní projektové dokumentace pro pozemní, dopravní stavby - vyhledání vhodného dotačního programu - zpracování žádosti o dotace.

Služby: - příprava a zpracování žádostí o zemědělské dotace

Služby: - dotační poradenství - vypracování žádosti o dotaci.

Poradenská činnost - dotační poradenství - podnikový servis, BOZP, PO - školení zaměstnanců.

Projekt, odborný posudek a zpracování žádosti o dotaci Nová zelená úsporám. Vytvoření energetického auditu i průkazů energetické náročnosti budov. Poradenství a kompletní zpracování žádostí o dotace z EU. Projekty technického zařízení budov (vytápění, vodoinstalace a kanalizace).

Personální a grantové poradenství - personálně poradenské služby - systém hodnocení a vzdělávání zaměstnanců - zpracování žádosti o dotaci - dotačního poradenství, realizace projektů.

Poradenské služby - public affairs interakce s rozhodovacími procesy v prostředí zákonodárné i výkonné moci v institucích EU - poradenství při využití dotací, strukturální fondy - pořádání konferencí a seminářů.

Právní a poradenské služby při organizaci výběrových řízení pro projekty z dotací fondů EU.

Komplexní řešení staveb: - realizace staveb - projekty staveb - developerská činnost - zděné pasivní domy. Služby: - technický dozor investora - autorský dozor - stavební dozor - developerská výstavba - projekty staveb - realizace staveb - vodo topo - zemní práce - zateplování budov - vyřízení dotace pečovatelské byty - vyřízení ...