Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Poradenství a inženýring v oblasti dotací při výstavbě rybníků, vodních nádrží

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o. je poradenskou společností, která svým klientům pomáhá podpořit podnikání pomocí veřejné podpory. Zajistíme pro vás: - Konzultaci projektových záměrů - Zjištění vhodných dotačních titulů (dotační audit) - Formulaci podnikatelského záměru a studie proveditelnosti - Zpracování kompletní žádosti o dotaci - ...

Služby: - dotační poradenství - dotace z EU.

Činnost: - dotace, administrace projektů - výběrová řízení - studie proveditelnosti - strategické rozvojové plány.

Služby: - příprava a zpracování žádostí o zemědělské dotace

Projekt, odborný posudek a zpracování žádosti o dotaci Nová zelená úsporám. Vytvoření energetického auditu i průkazů energetické náročnosti budov. Poradenství a kompletní zpracování žádostí o dotace z EU. Projekty technického zařízení budov (vytápění, vodoinstalace a kanalizace).

Služby: -poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU -veřejné zakázky -pořádání odborných školení, seminářů

Dotační poradenství - monitoring dotačních příležitostí - zpracování žádostí o dotace.

Služby: - zprostředkováním dotací - dotační audit - projektové poradenství

Služby, zajištění: -dotace z fondů EU a veřejných zdrojů -řízení projektů -poradenství v oblasti veřejných zakázek

školení, semináře, vzdělávání dospělých, poradenství pro dotace a granty z EU, genderové audity, sociální poradenství - finanční gramotnost, kariérové poradenství, poradenství pro osoby v krizi

Dotační politika - vyhledání vhodné dotace, zpracování žádosti o dotaci, sledování průběhu čerpání dotace, závěrečné vyúčtování. Veřejné zakázky - zpracování zadávací dokumentace, dohled nad zadávacím řízením, administrace veřejné zakázky ve vazbě na Věstník veřejných zakázek a dle zákona o veřejných zakázkách. Realitní činnost. Finanční ...

Poradenství: - při získávání dotací z EU - v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Společnost KP projekt s.r.o. je zkušeným zpracovatelem projektů financovaných z veřejných zdrojů, především ze strukturálních fondů EU. Předkladatelům a realizátorům projektů nabízí projektové poradenství ve všech fázích projektu (příprava, zpracování, realizace, vyhodnocení), monitoring dotačních příležitostí, kompletní zpracování projektových ...