Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Centrum evropského projektování a.s.
Společnost Centrum evropského projektování a.s. je poskytovatelem poradenských, konzultačních a vzdělávacích služeb v oblasti dotací z EU, veřejných zakázek, projektového řízení a projekčních činností. Již od roku 2007 je naše společnost spolehlivým a váženým partnerem na cestě k Vašim cílům. Nabízíme poradenské, organizační a expertní služby ...
Služby: - dotační poradenství - příprava strategických a rozvojových dokumentů pro municipality (strategické plány měst a obcí) - stavební projekce

Poradenská agentura, činnost: - příprava, realizace a řízení projektů z veřejného sektoru - vypracování kompletní projektové dokumentace pro pozemní, dopravní stavby - vyhledání vhodného dotačního programu - zpracování žádosti o dotace.

Dotační poradenství - získávání grantů a dotací z fondů Evropské unie.

Plynofikace, montáž, prodej: - prodej - montážním firmám poskytujeme výrazné slevy - plynové kotle - Viadrus, Dakon, Therm, Protherm, Vaillant, Immergas, Ariston, Buderus, Baxi, Geminox - plynové ohřívače - Ariston, Vaillant, Junkers, Quantum John - Wood - montáž - generální dodávky investičních celků - plynofikace ...

Úspory energie, zejména v oblasti osvětlení (LED osvětlení interiérů i exteriérů), osvětlení reklamních ploch, veřejné osvětlení. Optimalizace spotřeby elektrické energie, regulátor pro fotovoltaické elektrárny. Dotace a dotační poradenství

Působíme v oblasti poradenských služeb: - grantové, finanční a organizační poradenství - organizační zajištění zadávání veřejných zakázek a s ním spojené poradenství - odávky technologií pro čistírny odpadních vod a realizace staveb, čímž se snažíme dosáhnout maximální komplexnosti nabízených služeb.

Společnost poskytuje dotační poradenství v oblasti strukturálních fondů Evropské Unie, což obnáší dotační audit, vypracování žádosti o dotaci, zpracování studie proveditelnosti, projektový management. Pořádáme semináře, napomáháme vzniku klastrů.

Informujeme o programech podpory průmyslu a podnikání a zprostředkováváme přístup k dotacím a úvěrům ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.

Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje.

- získání dotace EU i soukromé poradenství pro zemědělce, starosty, podnikatele, vlastníky lesa, rybáře, vinaře a potravináře - soukromé školení na Program rozvoje venkova dotace ze SZIF - osobní poradenství a školení starostů malých obcí - předprojektová příprava - optimalizace projektu - zpracování vlastní žádosti a dotačního ...