Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Služby: - energetický audit - energetický štítek (PENB) - kotlíková dotace - organizace výběrových řízení.

Služby: - technický dozor investora a koordinátor BOZP - dotace a poradenství - architektura a design - facility management

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o. je poradenskou společností, která svým klientům pomáhá podpořit podnikání pomocí veřejné podpory. Zajistíme pro vás: - Konzultaci projektových záměrů - Zjištění vhodných dotačních titulů (dotační audit) - Formulaci podnikatelského záměru a studie proveditelnosti - Zpracování kompletní žádosti o dotaci - ...

Fundraising: získávání finančních prostředků pro podnikatelské, dobročinné nebo jiné účely (dotace, subvence, granty, prostředky EU, Evropské strukturální fondy ESF, nadace, nadační fondy, vlastní kampaně). Související služby zahrnují návrhy a supervize: fundraisingové strategie, podnikatelské plány, finanční rozpočty, finanční hospodaření a ...

Poradenská a projekční kancelář zaměřená na přípravu projektů souvisejících s úsporami energie, obnovitelnými zdroji a technologiemi spojenými s principy udržitelného rozvoje a šetrným využíváním zdrojů.

Management regionálního rozvoje: Zajišťujeme kompletní služby v oblasti řízení rozvoje obcí a svazků obcí. Služby pro podnikatele: Komplexní ekonomický servis pro drobné a malé podnikatele. Zpracování žádostí o dotace: Zajišťujeme komplexní zpracování žádostí o dotace z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie.

příprava investičních a neinvestičních projektů pro financování záměrů firem, měst a obcí a neziskových organizací z fondů EU, studie ekonomického hodnocení projektu apod. – ROP, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Program rozvoje venkova ČR aj. průzkumy trhu a veřejného mínění integrovaný plán rozvoje města, dotační audity projektových ...

SLUŽBY: - organizace výběrových řízení - evropské dotace - podpory podnikání - projektové řízení - lidské zdroje - účetnictví

SLUŽBY: - nabídka poradenských služeb pro firmy - příprava projektů a výběrových řízení pro dotace a granty