Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Společnost Euroforum Group nabízí veškeré služby týkající se procesu získávání dotací z fondů Evropské unie.

Poskytování kompletního poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče. Jedná se o kompletní agendu zadávacích a výběrových řízení, agendy námitek, zpracování interních předpisů. Pro uchazeče společnost zajišťuje kompletní přípravu nabídky do zadávacího řízení, včetně agendy námitek. Společnost nabízí i širokou školící činnost v ...

Poradenské služby - dotační management - financování projektů - zadávání veřejných zakázek.

Služby: - řešení získávání a čerpání dotací z fondů Evropské unie - příprava projektových záměrů, zpracování žádostí o dotace a úplné zpracování projektů - poradenství týkající se vhodného nastavení vnitřních firemních procesů - studie proveditelnosti - poradenství v oblasti fúzí a akvizic - Interim management

Služby: - dotace z fondů EU - investiční pobídky - výběrová řízení - projektový managament - daňový odpočet na VaV - analýzy a studie na míru

Služby: - zpracování projektové dokumentace - poradenství pro získání dotací z evropských fondů.

Naše společnost ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o. sídlící v Praze poskytuje služby v oblasti dotačního managementu ve vztahu k získání a správě podpory z fondů EU a poradenstvím v oblasti veřejných zakázek. Služby voblasti dotací, grantů a veřejných zakázek: - konzultační a poradenská činnost pro žadatele o podporu z ...

Služby - zpracování žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU - projektování staveb, inženýrská činnost.

Činnost: - poradenství v oblasti dotací, státních úvěrů a státních záruk.

Činnost: - poradenské služby v oblastech - manažerské poradenství, outsourcing služeb, informační technologie a dotační management včetně financování projektů z fondů EU.

Služby - dotační poradenství - realizace výběrových řízení na dodavatele.

Poradenství v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, specializace na průmyslový, technologický a ICT sektor. Zajistíme komplexní administraci procesu získání a udržení dotace - kvalitně a s vysokou úspěšností.

Služby: - poradenství při získávání dotací - finanční poradenství - poradenství pro veřejnou správu.

Služby: - příprava a řízení dotačních projektů, zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů, networkingu a inovací

Akciová společnost EEIP je jedna z nejvýznamnějších českých společností působící v oboru poradenství v oblastech fúzí a akvizic, privatizací, firemních financí a přípravy subjektů na vstup a působení v EU a při získávání zdrojů z fondů EU. Poradenství v oblastech: - fúze a akvizice - privatizace - restrukturalizace a financování - ...

Činnost: dotační management a řízení projektů - zpracováním žádostí o dotace - zpracováním studií proveditelnosti - analýzy rizik - finančních analýzy a harmonogramy Zaměřujeme se především na oblast životního prostředí a regionální investiční projekty.

Zprostředkování dotací z EU.

Poradenství při získávání dotací z EU fondů.

Pojištění, dotace, energetika, finance, stavebnictví, projektové řízení.

Služby: - procesního řízení - řízení projektů, rozvoje managementu a strategického řízení - získávání dotací EU - řízení veřejných zakázek - kurzy základních managerských dovedností

Činnost: - investiční a dotační poradenství - projektový management - regionální rozvoj a strategické plánování - veřejné zakázky

Poradenské služby - public affairs interakce s rozhodovacími procesy v prostředí zákonodárné i výkonné moci v institucích EU - poradenství při využití dotací, strukturální fondy - pořádání konferencí a seminářů.

Právní a poradenské služby při organizaci výběrových řízení pro projekty z dotací fondů EU.

Dotační poradenství - příprava žádostí o dotaci - administrace dotací - dotační školení.