Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Mám svou klientelu v mnoha oblastech. Vzhledem ke službám, které nabízím, se zaměřuji na zákazníky jak z veřejné, tak privátní sféry. Mezi spokojenými klienty jsou města, obce, společnosti a malí a střední podnikatelé, aj. V dotační oblasti mám desetiletou praxi. Vyhledávám, navrhuji, píši a řídím národní i mezinárodní projekty s rozpočtem od ...

Činnost: - realizace stavebních zakázek a poskytování specializovaných právních a finančních služeb - sanace betonových konstrukcí a rekonstrukce staveb - injektáže a sanace trhlin, injektáže průsaků a sanace vlhkého zdiva. Vzdělávání.

Služby: - zakázkové programování - příprava žádostí pro dotace - zpracování, vyřizování dotací ze strukturálních fondů z EU a monitoring dotací - vedení, zpracování účetnictví.

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o. je poradenskou společností, která svým klientům pomáhá podpořit podnikání pomocí veřejné podpory. Zajistíme pro vás: - Konzultaci projektových záměrů - Zjištění vhodných dotačních titulů (dotační audit) - Formulaci podnikatelského záměru a studie proveditelnosti - Zpracování kompletní žádosti o dotaci - ...

Činnost: - zajišťování dotací a grantů z Evropské unie - marketing a vzdělávání v oblastech dotací z EU - zpracování projektů na klíč

Služby: - dotační management - zpracování rozvojových dokumentů - analýz, strategií, průzkumů - poradenství v oblasti podnikání

Poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí - příprava žádostí a realizace projektů - evaluace programů EU. Kancelář Praha: Vlkova 7 130 00 Praha 3 Kroftova 18 150 00 Praha 5

Služby: - firemní vzdělávání - kurzy pro firmy - dotační poradenství

Služby: -energetický audit -průkaz energetické náročnosti budovy -energetický posudek -dotační programy

Služby: - pronájem nebytových prostor - IT služby - reklamní činnost - dotační poradenství

Služby: - vedení, zpracování účetnictví - oceňování podniků - zpracování projektů k dotacím ze strukturálních fondů EU.

Poradenství - dotace - granty. Občanské sdružení - rozvoj regionu.

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - zpracování žádostí do programů EU - provádění dotazníkových šetření mezi občany - kompletní zajištění veřejných zakázek - zpracování podnikatelských záměrů.

Služby: - jazykové kurzy, výuka jazyků - manažerské kurzy - odborné poradenství k fondům EU - organizace firemní akce, recepce, oslavy, turnaje

Poradenská činnost při získávání dotací či grantů poradenství z oblasti dotační politiky EU - poradenská činnost v oblasti realizace projektů - kompletní pomoc při sestavování návrhu na projekt, zpracování projektové žádosti, zajištění správnosti všech formálních náležitostí Rozvoj lidských zdrojů - odborné kurzy, školení a ...