Manažerské poradenství může pomoci každému začínajícímu podnikatelovi nebo leaderovi pracovního týmu. Poradenství se zaměřuje na zvýšení výkonnosti, strategii a marketing, projektové financování, interní audit, lidské zdroje a změnové a projektové řízení.

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na ...

Upratovacie práce Donášková služba Pohostinská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu ...

Reklamná činnosť Kopírovacie služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľské činnosti Rozmnožovanie nahraných nosičov Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s ...

Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými ...

Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Grafické a kresličské práce pomocou výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Špeditérstvo Finančný leasing Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravných ...

Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Grafické a kresličské práce pomocou výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie v oblasti stavebníctva, obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Zušľachťovanie kovov Povrchová úprava kovov Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Prieskum trhu a reklamné činnosti Stavba strojov s mechanickým pohonom Výroba strojov pre papierenský priemyseľ Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Činnosť ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodnej činnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom dopravných prostriedkov,strojov,prístrojov a zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Aranžovanie Návrhy interiérov stavby Podnikateľské poradenstvo Viazanie kytíc zo sušených a živých kvetov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba jednoduchých dekoratívnych a darčekových predmetov Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí pre verejnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Reklamná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Požičovňa motorových vozidiel Poskytovanie poradenstva v oblasti obchodu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Vedenie účtovnej evidencie Činnosť organizačných a ekonomických poradcov

Vedenie účtovníctva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Finančný leasing Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z plastov Výroba odevov a odevných doplnkov - krajčírstvo Prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb Sprostredkovanie obchodu, služieb a ...

Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovávaním údajov Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Inštalácia a ...

Zemné práce Reklamné činnosti Zámočnícke práce Práce s mechanizmami Vedenie účtovníctva Kosenie a úprava zelene Sprostredkovanie obchodu Výroba a odbyt náradia Podnikateľské poradenstvo Maliarske a natieračské práce Organizovanie kurzov a školení Maloobchod so zmiešaným tovarom Prekladištia nákladov; skladovanie Činnosť organizačných ...

Klampiarstvo Oprava karosérií Čistenie kobercov Podnikateľské poradenstvo Opravy prasknutých autoskiel Opravy cestných motorových vozidiel Čistenie interiérov motorových vozidiel Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení v ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Reklamné a marketingové ...

Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Činnosť účtovných poradcov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti