Díky personálnímu poradenství se naučíte, jak správně napsat životopis, jak sepsat motivační dopis, jak hledat efektivně práci a jak uspět na přijímacím pohovoru. Nepodceňte hledání práce a nechejte si odborně poradit, úspěch vás následně nemine.

Personálně-poradenská a zprostředkovací agentura. Nabízíme personální audit, psychologické testy, vybíráme pracovníky.

Personální agentura. Služby: -nábor, výběr zaměstnanců. -agenturní zaměstnávání. -poradenství v oblasti lidských zdrojů.

Služby: - výběr pracovníků - výstavba celých pracovních týmů - vzdělávací aktivity - personální audit - kurzy.

Finanční poradenství Poradenství v oblasti managementu Personální poradenství a diagnostika

Semináře. Další služby: - personální poradenství - poradenství v oblasti PR - individuální konzultace.

Personální agentura - personální poradenství - pracovně právní poradenství - mzdy - kompletní servis v oblasti HR a mezd a právní poradny

Poradenství v oblasti lidských zdrojů, přímé vyhledávání vrcholového managementu a odborníků.

Personální služby, školení, metody a technologie v oblasti: -přijímání a hodnocení pracovníků -efektivní nástroje pro hodnocení a výběr zaměstnanců -poskytujeme rychlé, účinné, jisté a přesné rady při přijímání nových pracovníků -testy uchazečů pro přijímaní do zaměstnání -testování pro interní potřeby.

Společnost pomáhá firmám v řízení lidských zdrojů, rizik a při rozvoji profesního i osobního života. Věnujeme se jak celým skupinám, tak jednotlivcům. V naší firmě naleznete jen kvalifikované psychology a manažery. Nabízíme služby: - mediace - soudního znalce - psychologie sportu, práce, dopravy, pedagogiky, klinickou i obecnou

Personální poradenství Vzdělávání pro oblast farmacie a zdravotnictví - pořádání seminářů, konferencí

Služby: -bezpečnost a ochrana zdraví při práci -požární prevence -ochrana životního prostředí -nakládání s odpady -zpracování organizačních norem společnosti -provádění výběrových řízení a vyhledávání zaměstnanců -zpracování analýz osobního a pracovního profilu zaměstnanců -provedení a zpracování sociologických průzkumů

Personální servis Vzdělávací servis Poradna - řešení individuálních problémů (osobních, partnerských, výchovných, ...)

Služby: - personální agentura - zprostředkovávání práce v ČR pro ukrajinské občany

Vinotéka Poradenská činnost - v oblasti osobního růstu

Ekonomické poradenství Organizační poradenství Účetní poradenství

Služby: - personální a pracovní poradenství.

Personálně poradenská společnost Opella Kariérní poradenství

Vybírání správných pracovníků na různé pozice, zacílení rozvoje vašich pracovníků, rozvíjení pracovníků a zvýšení jejich efektivitu v praxi, zhodnocení efektivity leaderů, diagnostikování atmosféry v týmech, zvýšení efektivity personálních procesů ve vaší organizaci.

Komplexní poradenské služby v oblasti pracovněprávních vztahů a personalistiky

Zaměřujeme se na poskytování dočasné pracovní výpomoci (Temporary Help), jejíž využívání v posledních letech velmi vzrůstá. Pro naše zákazníky nabízíme okamžitá řešení: -nedostatek pracovních sil v době dovolených, nemocí, při větších nárazových zakázkách nebo při dočasném snížení kmenových zaměstnanců a to na dobu určitou i neurčitou. Nabídka ...

A&T Construction nabízí kompletní služby v oblasti poskytování kvalitních a spolehlivých zaměstnanců se zaměřením na kvalifikované a nekvalifikované dělnické profese pro automobilový průmysl, strojírenství, logistiku, stavebnictví, potravinářský průmysl a další. Kompletně převezmeme zodpovědnost za Vaše personální potřeby - tedy zejména: - ...