V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Olomoucká škola astrologie: - výuka astrologie - sestavování a vykládání horoskopů - astrologické a psychologické poradenství - personální poradenství - vypracování horoskopu - pomoc při partnerských problémech, vytipování vhodného partnera, výběr zaměstnanců.

Služby - psychologické poradenství - diagnostika a psychoterapie - rodinná terapie - individuální terapie - párová terapie - pomoc při řešení psychosomatických obtíží - psychodiagnostika dětí.

Služby - výklad tarotu - intuitivní krystaloterapie - léčení psychosomatických obtíží.

Jsem lektorka, trenérka, koučka a autorka e-booku. Našim cílem je rozvíjet jednotlivce ve firmách dosahovat vysoký a požadovaný výkon. Poskytovat kvalitní vzdělávání a rozvoj odpovídající potřebám společnosti i jednotlivců. Motivovat k dalšímu rozvoji, žádoucím změnám. Učit účastníky přebírat odpovědnost za svůj rozvoj, chování a ...

Psycholog. Ambulance klinické psychologie. Psychoterapie. Ordinační doba: Pondělí: 8.00-12.00, 13.00-16.00 Úterý: 8.00-12.00, 13.00-17.00 Středa: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Čtvrtek: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Pátek: 8.00-11.00

Mgr. Peter Oroszy je psychoterapeut, supervizor. Služby: - koučink - supervize - individuální psychoterapie - moderování případových konferencí - odborná garance projektů se sociální problematikou.

Slušgy - psychologické poradenství - individuální psychologická péče - umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti, sebeprosazení.

Služby: - soukromé konzultace - semináře. Dům služeb Senovážné náměstí 9 370 01 České Budějovice

Služby - psychoterapie - psychologické poradenství pro dospělé.

Psychologická ambulance: - klinický psycholog.

Psycholog a psychoterapeut: - jednorázové psychologické a poradenské konzultace - individuální psychodynamická psychoterapie dětí a dospívajících - individuální psychodynamická psychoterapie dospělých - společná psychoterapie dítěte a rodiče - výchovné a sociální poradenství pro rodiny a instituce pečující o děti a dospívající - ...

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. je psycholog, supervizor. Terapie, poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny i skupiny. Služby: - psychoterapie - rodinná terapie - psychologické poradenství - supervize - metodické konzultace. Specializace: - vztahové problémy - komunikace v rodině - drogy a závislosti - case management - případová ...

Mgr. Kamila Zieglerová je psychoterapeutka. Služby: - psychoterapie - individuální - párová - rodinná - psychoterapii u dětí a adolescentů - mediace - zprostředkování dohody (např. mezi partnery při rozvodových situacích, kdy se dva lidé spolu nedokáží domluvit) - nácvik relaxačních technik - hypnoterapie.

Mgr. Josef Bejček je psycholog. Služby: - psychodiagnostika osobnosti - psychoterapie - psychologický výběr specialistů pro náročné profese - dopravně psychologické vyšetření. Pracoviště: Vojenská nemocnice Brno p.o. Zábrdovická 3 636 00 BRNO

Mgr. Jana Böhmová je: - klinická psycholožka - dětská klinická psycholožka - psychoterapeutka (Gestalt terapie). Adresa: Poliklinika Bílý dům Žerotínovo nám. 533/6 602 00 Brno

Mgr. David Vaněk, Ph.D. je psycholog a psychoterapeut. Psychoterapie pro děti i dospělé. Ordinace: Grohova 12 602 00 Brno

Mgr. David Navrátil je klinický psycholog a terapeut. Poskytuje: - psychoterapie - psychologické poradenství - vztahové problémy, životní krize, osobnostní růst - párová konzultace - skupinová konzultace - supervize individuální i skupinová - dopravně psychologické vyšetření řidičů. Adresa: Masarykova 37 602 00 ...

Detoxikační programy, omlazovací kůry - poradenství. Harmonizace organizmu v souladu s tradičními východními léčitelskými systémy. Raw food - konzultace. Pohledová diagnostika. Pozorování živé kapky krve. Poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Koučink, mentorink, transformační techniky v souladu s principy zákona ...

Činnost: - léčitelka - alternativní psychoterapie.

Psychosociální centrum, služby: - psychologie - psychiatrie

Ordinace: - klinický psycholog - psychoterapeut.