V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

1) Vzdělávání - Studium pro školní metodiky prevence /akreditace MŠMT 2) Specifická všeobecná primární prevence / certifikace MŠMT 3) Centrum pomoci a bezpečí - pro oběti trestných činnů, domácího náslilí a obchodování s lidmi - registrace KUOK 4) Sociálně-právní ochrana dětí 5) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - registrace ...

Bc. Alexandr Dresler poskytuje psychologické poradenství a lektorskou činnost v oboru.

Mgr. Martina Žiga Černá poskytuje psychologické poradenství.

Mgr. Marie Müllerová je psychiatr pro děti a dospělé.

Mgr. Filip Jadlovec provozuje psychologickou poradnu v Ostravě.

Mgr. Michal Hummel se zaměřuje na psychologii, psychologické poradenství a koučink.

Psychologické poradenství a diagnostika

Služby: -ambulance klinické psychologie -komplexní psychologické služby pro dospělé a dospívající -individuální psychoterapie, psychodiagnostika -psychologické poradenství, krizová intervence.

Sdružení, poradna, centrum: -řešení drogového problému -ochrana společnosti před negativními důsledky zneužívání návykových látek. Nabízí: -kontaktní centra -terénní programy -primární prevence -drogové služby ve vězení -psychiatrická AT ordinace -ambulance adiktologie -terapeutická komunita -eikón - program pracovní rehabilitace a ...

Kontaktní centrum ve Znojmě Společnost Podané ruce. Služby: -řešení problematiky drogové závislosti -protidrogová poradna pro drogově závislé i pro rodiče drogově závislých.

Hlavním posláním Kontaktního centra v Prostějově je minimalizace rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a následně celkové zlepšení kvality života klienta spadajícího do cílové skupiny po bio-psycho-sociální stránce. Snažíme se je motivovat ke zlepšení jejich životního stylu a kvality jejich života. Druhým hlavním posláním Kontaktního ...

Kontaktní centrum pro drogově závislé. Služba určená pro uživatele drog, kteří užívají injekčně a dlouhodobě pro ty, kteří užívají opiáty, stimulancia, těkavé látky, rekreačním uživatelům drog, těm, kteří potřebují následnou podporu po léčbě nebo zahájení abstinence rodinným příslušníkům, přátelům, partnerům uživatelů návykových látek, ...

Jmenuji se Martina Havlíčková a od roku 2010 se ve své praxi v Brně věnuji psychoterapii a psychologickému poradenství.

Psychologická diagnostika Kompletní profesionální servis v oblasti psychodiagnostiky a online psychologické diagnostiky. -testovanými osobami jsou zájemci o zaměstnání, stávající personál, studenti vzdělávacích zařízení i široká veřejnost.

Mgr. Bc. Milada Havlíková se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Adriana Rieglová se zaměřuje na klinickou psychologii a psychoterapie.

Mgr. Kristina Pešková se zaměřuje na psychologické poradenství, neuropsychologické vyšetření a trénink paměti.

Pořádá - kurzy psychologie písma grafologie pro veřejnost. Psychologická poradna.

Sociální služby osobní asistence, odlehčovací služby a sociální rehabilitace pro osoby s diagnózou poruchy autistického spektra.

Mgr. Ing. Jana Hoke se zaměřuje na psychologické poradenství pro jednotlivce, páry i rodiny.

Mgr. Taťána Šimečková se zaměřuje na dopravní psychologii a poradenství.

PhDr. Daniela Pupíková se zaměřuje na psychologické poradenství a diagnostiku.

Služby: - poradenská a terapeutická pomoc pro děti, mládež a jejich rodiče - komplexní psychologická diagnostika - individuální práce s oběťmi, agresory - zajišťování osmitýdenních pobytů na internátních oddělení SVP. Určeno: - dětem od 6ti let a mládeži do ukončení středoškolského vzdělání s výchovnými problémy, jejich rodinám, obětem ...