V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Služby - rodinné konstelace individuální a skupinové - transformační koučink a terapie. Kurzy - rekvalifikační kurz KOUČ - Transformační koučink. Další sezení probíhá také na adrese: Zakopaná 11, Branžež.

Psychopompos středisko hlubinné psychologie - workshopy - semináře.

Služby - poradenství v oblasti sebevědomí - osobní koučing a mentoring - workshopy, přednášky.

Spolek Res vitae, z.s. poskytuje ve městě Karlovy Vary a jeho okolí služby krizového centra, provozuje linku důvěry, pečovatelskou službu a také manželskou, rodinnou a občanskou poradnu. V rámci našich služeb poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a občanům odkázaným na pomoc jiné osoby. Sídlíme na adrese ...

Psychologické služby - psychoterapie. Adresa: Čerchovská 6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.

Školícím a poradenském centru: - kurzy pro manažery, obchodníky - koučování - HR servis.

Služby - psychoterapie - psychoanalýza - psychologické konzultace.

Protistresová a relaxační poradna - kineziologická metoda ONE BRAIN (jednotný mozek) Metoda SRT - odstraňování emočního svalového napětí - uvolnění stresu - náprava nespavosti.

Služby: - poradenství pro mezilidské vztahy a duševní krizi

Mgr. Miroslav Jirman se specializuje na poskytování alternativních psychoterapeutických služeb pro děti i dospělé. Zaměřuji se na zvládání stresu, odstraňování únavy, posilování paměti, vůle, sebedůvěry, likvidaci syndromu vyhoření, postupné snižování poruch chování a učení u dětí, posílení sebevědomí sebepoznáním a hypnotickou sugescí a další ...

Psychologické centrum: - klinická psychologie - psychoterapie.

Služby pro neziskový sektor. Poradenství, ekukace

Psycholožka: - psychologické poradenství - psychoterapie.