V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Mgr. Jiřina Kalová se zaměřuje na psychologii, psychoterapii a poradenství.

Koučink a personalistika Testování použitelnosti webu - ambulance klinické psychologie, psychoterapie a grafologietrénování paměti a mozku, koučink a personalistika, testování použitelnosti webu, děkuji.

Mgr. Renata Šťastná provozuje partnerskou poradnu, provádí výklad karet a meditace.

Psycholog a psychoterapeut: - jednorázové psychologické a poradenské konzultace - individuální psychodynamická psychoterapie dětí a dospívajících - individuální psychodynamická psychoterapie dospělých - společná psychoterapie dítěte a rodiče - výchovné a sociální poradenství pro rodiny a instituce pečující o děti a dospívající - ...

Domov Jitka o.p.s. se sídlem ve Vsetíně je týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Současně také poskytujeme odlehčovací službu, a to když pečující osoba potřebuje, aby se někdo postaral o rodinného příslušníka s postižením v případě, že on nemůže. Službu zajišťujeme na pár dnů, týdnů, ale i měsíců. Našimi klienty jsou ...

Neuron se zaměřuje na psychologické poradenství, biofeedback a terapie pro děti i dospělé.

Mgr. Daniel Žahour se zaměřuje na psychologické poradenství, terapie a hypnózu.

Mgr. Lenka Minibergerová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Roman Vodrážka, CSc. provozuje psychologickou poradnu a zaměřuje se na kineziologii.

Mgr. Zdenka Tomšů se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Jitka Jeklová se zaměřuje na psychologii, psychologické poradenství a terapie.

Zdravotnictví: -privátní dětský psychiatr -psychoterapie.

Služby: - podpora lidí s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. - komunitní tým - chráněné bydlení - tým podpory v zaměstnávání - sociálně terapeutická dílna - chráněné dílny

Columna centrum s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení poskytující klientům ucelený komplex služeb v oblasti rehabilitace, odborných ambulancí lékařů, podologické poradny, solária. Ortopedická a rehabilitační ambulance: -komplexní vyšetření funkčních poruch pohybového aparátu. Denzitometrie: -zjišťování odvápnění kostí pomocí ultrazvuku ...

Poradna: - předmanželská - manželská - porozvodová - rodinná.

Sociální služby v oblastech občanského, sociálně právního a rodinného poradenství a náhradní rodinné péče

Praktická psychologie s.r.o. se zaměřuje na psychologii, koučink, mentoring, vzdělávání a rozvoj.

Paní doktorka PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D. se ve své ambulanci zaměřuje na pomoc klientům zvládat životní situace, které jsou obtížné a často mohou mít dopad až na jejich zdraví. Hlavní činnosti které se s našimi klienty věnujeme je psychoterapie, psychosomatika, psychoonkologie a rovněž psychodiagnostika. Máme dlouhodobou klinickou zkušenost s ...

Psychologická poradna Boskovice Vám nabízí psychologickou terapii a psychologické poradenství. Poskytujeme individuální a párovou terapii, zaměřenou na klientovo uvědomování si vlastních pocitů, činů a rozhodnutí s následnou prací na tom, jak je může využít.

Mgr. Vladimír Marček, Ph.D. se zaměřuje na psychoterapie, psychologické poradenství a diagnostiku.

Mgr. Kamila Kovaříková provozuje centrum osobního růstu Cesta se zaměřením na kineziologii a psychologii.

Mgr. Kamila Zieglerová je psychoterapeutka. Služby: - psychoterapie - individuální - párová - rodinná - psychoterapii u dětí a adolescentů - mediace - zprostředkování dohody (např. mezi partnery při rozvodových situacích, kdy se dva lidé spolu nedokáží domluvit) - nácvik relaxačních technik - hypnoterapie.